Technegydd TGCH ar y safle

Trosolwg

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty.

Cyflogwr: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyflog: £21,423 - £22,402

Dyddiad Cau: 04/11/2021 (26 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3BU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

TECHNEGYDD TGCH AR Y SAFLE

Band 2: £21,423 - £22,402

37 awr yr wythnos

Un swydd barhaol ac un swydd tymor penodol tan 31 Mawrth 2022

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 12.00 o’r gloch 4 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliadau: w/c 15 Tachwedd 2021

Mae’r pecyn cyflogaeth yn cynnwys 30 diwrnod o wyliau, cynllun pensiwn cyflog terfynol, polisïau sy’n gyfeillgar i deuluoedd, oriau gweithio hyblyg a phrisiau gostyngol yn y bwyty. Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal.

Am becyn gwybodaeth a manylion am sut i wneud cais cysylltwch ag Uned Adnoddau Dynol y Llyfrgell ar 01970 632530/1; neu Ebost: swyddi@llgc.org.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*