Swyddogion Datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia (3 Swydd)

Trosolwg

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia? Ydych chi’n berson hyderus a brwdfrydig ac yn gallu gweithio’n annibynnol ac fel ran o dîm?

Cyflogwr: British Council Cymru

Cyflog: Cyflog misol o £750

Dyddiad Cau: 20/09/2019 (130 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Garyn Pritchard

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

3 swydd
Swyddogion Datblygu’r Gymraeg
ym Mhatagonia


A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu a datblygu’r Gymraeg ym Mhatagonia?

Ydych chi’n berson hyderus a brwdfrydig ac yn gallu gweithio’n annibynnol ac fel ran o dîm?

Rydym yn chwilio am athrawon neu diwtoriaid talentog a phrofiadol i ddysgu naill ai:

Plant (meithrin, cynradd neu arddegau) neu
Oedolion (pob safon)

Bydd y dyletswyddau hefyd yn cynnwys trefnu gweithgareddau cymdeithasoli iaith ar ran Menter Iaith Patagonia ar gyfer Mawrth - Rhagfyr 2020

Cyflog misol o £750, ynghyd â llety, taith awyren ac yswiriant iechyd.

Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais, e-bostiwch iepwales@britishcouncil.org

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ffurflenni
cais yw 17.00, Medi’r 20fed 2019.

Mae'r British Council Cymru yn ymrwymedig i bolisi cyfle cyfartal ac mae'n awyddus i adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas y DU ar bob lefel yn y sefydliad. Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn sicrhau y caiff ymgeiswyr anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol eu cyfweld. Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn darllen testun safonol nodi ym mha fformat yr hoffent gael pecyn cais: print mawr, Braille, disg cyfrifiadur neu dâp sain.
Sefydliad rhyngwladol y Deyrnas Unedig dros gydberthnasau diwylliannol a chyfleoedd addysgol. Elusen gofrestredig: 209131 (Cymru a Lloegr) SC037733 (Yr Alban).

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*