Swyddog Tai Fforddiadwy

Trosolwg

Byddwch yn gweithio’n effeithiol fel rhan o’r gwasanaeth Tai Fforddiadwy i ddarparu Gwasanaeth cynhwysfawr, gan gynnwys, cynlluniau rhent canolradd, rhentu i brynu, perchnogaeth ar y cyd ac eiddo...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £24773 - £27294

Dyddiad Cau: 16/09/2021 (6 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Tai Fforddiadwy

£24,773 - £27,294 y flwyddyn / Parhaol / 37 awr yr wythnos / Fflint, Wrecsam, Dinbych

Byddwch yn gweithio’n effeithiol fel rhan o’r gwasanaeth Tai Fforddiadwy i ddarparu Gwasanaeth cynhwysfawr, gan gynnwys, cynlluniau rhent canolradd, rhentu i brynu, perchnogaeth ar y cyd ac eiddo rhenti’r farchnad er mwyn sicrhau bod eiddo i gyd yn cael eu meddiannu a bod tenantiaethau yn rhai cynaliadwy.

Byddwch hefyd yn cyfrannu tuag at safonau a thargedau perfformiad cyffredinol mewn perthynas â thai fforddiadwy a rheoli eiddo rhenti’r farchnad, marchnata a gosod.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 12pm 16/09/21

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*