Swyddog Tai Cefnogol

Trosolwg

Byddwch yn cyflawni gweithgareddau’r Gwasanaeth Cefnogol gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu’n llwyddiannus i gwsmeriaid hŷn er mwyn eu caniatáu i fyw yn annibynnol ac atal digartrefedd.

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £19,560 - £21,800 (pro rata)

Dyddiad Cau: 25/03/2021 (22 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Meirionnydd (Ffynhonnau, Dolgellau & Morfa Cadfan, Tywyn)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Tai Cefnogol

£19,560 - £21,800 y flwyddyn (pro rata) / Parhaol

31 awr yr wythnos / Meirionnydd (Ffynhonnau, Dolgellau & Morfa Cadfan, Tywyn)

Byddwch yn cyflawni gweithgareddau’r Gwasanaeth Cefnogol gan sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu darparu’n llwyddiannus i gwsmeriaid hŷn er mwyn eu caniatáu i fyw yn annibynnol ac atal digartrefedd.

Byddwch hefyd yn elpu tenantiaid i fyw yn eu cymuned leol mor arferol â phosib drwy:
• Gwella eu hansawdd bywyd, iechyd a lles.
• Hybu eu diogelwch personol a chymunedol
• Hybu eu hannibyniaeth a rheolaeth
• Hybu eu cynnydd economaidd a rheolaeth ariannol
Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan, www.adra.co.uk
Dyddiad Cau: 12pm 25 Mawrth 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*