Swyddog Systemau Gwybodaeth

Trosolwg

• Sicrhau gwasanaeth cyfrifiadurol a chyfathrebu fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori. • Cefnogi’r Rheolwr a’r Cydlynydd Systemau Gwybodaeth a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £24,357 - £27,413 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/06/2019 (29 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Penygroes Penygroes, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Anwen Clarke/Karen Worth

Ffôn: 03001112122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad


DIBEN Y SWYDD:

• Sicrhau gwasanaeth cyfrifiadurol a chyfathrebu fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori.
• Cefnogi’r Rheolwr a’r Cydlynydd Systemau Gwybodaeth a chyd-weithio gydag aelodau eraill i gyflawni nodau ac amcanion y Tîm
• Cynorthwyo’r Rheolwr a’r Cydlynydd Systemau Gwybodaeth i ddatblygu a chynnal systemau gwybodaeth effeithiol ac effeithlon.
• Cynorthwyo a chefnogi staff y Grŵp yn eu gwaith tra’n defnyddio’r systemau fel y gall y Grŵp roi gwasanaeth da i’w chwsmeriaid.

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDD:

1. Cynorthwyo’r Rheolwr a’r Cydlynydd Systemau Gwybodaeth i redeg a datblygu isadeiledd cyfrifiadurol Grŵp Cynefin.

2. Trafod a chasglu gwybodaeth am broblemau defnyddwyr gan fod yn gwrtais ac amyneddgar a chofnodi problemau yn gywir a chlir.

3. Defnyddio sgiliau a phrofiad technegol i ymchwilio a gwneud penderfyniadau i ddatrys problemau a all fod yn gymhleth gan ymgynghori ag aelodau eraill y Tîm neu gwmnïau allanol pan fo angen, ac anelu at gyflawni datrysiad o fewn lefelau gwasanaeth a gytunwyd.

4. Darparu cyngor a chymorth yn gwrtais a diplomataidd i gyd-weithwyr ynglyn â materion Systemau Gwybodaeth.

5. Gosod a chynnal a chadw cyfrifiaduron a systemau cyfathrebu Grŵp Cynefin a chadw meddalwedd yn gyfredol gan fynychu swyddfeydd ardal pan fo angen.

6. Ymchwilio i dechnoleg newydd i ddarganfod datrysiadau arloesol i broblemau cyfrifiadurol gan gadw ymwybyddiaeth yn gyfredol yn y maes Systemau Gwybodaeth.

7. Prisio datrysiadau i broblemau.

8. Ymgymryd â phrosiectau a osodwyd gan y Cydlynydd neu’r Rheolwr Systemau Gwybodaeth.

9. Archebu offer, meddalwedd a thrwyddedau sydd wedi eu hawdurdodi gan y Cydlynydd neu’r Rheolwr Systemau.

10. Hysbysu staff yn gwrtais a phrydlon am broblemau rhwydwaith neu systemau sydd yn effeithio nifer o staff.

11. Gweinyddu cyfrifon defnyddwyr yn unol â pholisi a gweithdrefnau’r Tîm Systemau Gwybodaeth.

12. Darparu hyfforddiant syml ar systemau cyfrifiadurol a chyfathrebu Grŵp Cynefin i unigolion.

13. Anwytho staff newydd i systemau gwybodaeth Grŵp Cynefin drwy hyfforddiant ac esbonio polisïau systemau gwybodaeth iddynt.

14. Ysgrifennu canllawiau syml i ddefnyddwyr ar ddefnydd systemau gwybodaeth Grŵp Cynefin.

15. Cynorthwyo i gadw cofnod asedau cyfrifiadurol Grŵp Cynefin.

16. Sefydlu, datblygu a chynnal perthynas waith effeithiol gyda chydweithwyr i sicrhau cyfraniad integreiddiedig i amcanion Grŵp Cynefin.

17. Cymryd rhan yng nghyfarfodydd Tîm Systemau Gwybodaeth gan gyfrannu syniadau neu awgrymiadau i wella’r gwasanaeth.

18. Cyfrannu tuag at berfformiad a chyflawni nodau ac amcanion y Tîm.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)