Swyddog Sefydlu a Symud y De Ddwyrain (dros gyfnod mamolaeth)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Sefydlu a Symud i weithio yn nhalaith y De Ddwyrain. Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 £21,032 - MM20 £24,526 (pro rata)

Dyddiad Cau: 18/06/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ann Angell

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y swydd a’r person: Mae hon yn swydd am dymor penodol o Orffennaf 2021 hyd at ddiwedd Mis Gorffennaf 2022. Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a threfnus i weithio ar gynllun penodol sef sefydlu ac agor isafswm o ddau Gylch Meithrin/Ti a Fi mewn ardal ddaearyddol benodol mewn blwyddyn. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol ar sawl lefel a chyd-weithio ag eraill.

Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru

Dyddiad cau: 11.55yh 18.06.2021

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion Staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Taflen teithio cynaliadadwy  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)