Swyddog Rhaglenni Hyfforddiant ac Ymchwil

Trosolwg

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan allweddol yn ei gynlluniau hyfforddiant academaidd ac ymchwil cyfrwng Cymraeg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £27,116 – £33,309 (Pwyntiau sbinol 22 – 29)

Dyddiad Cau: 24/01/2022 (5 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Suzanne Lewis

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan allweddol yn ei gynlluniau hyfforddiant academaidd ac ymchwil cyfrwng Cymraeg.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gydlynu a llywio rhaglenni hyfforddiant academaidd y Coleg i’n cymunedau o staff darlithio a myfyrwyr ôl-radd, ac yn ein gweithgareddau i gefnogi a hyrwyddo ymchwil trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd yn gyfrifol am gydlynu cynllun Ysgoloriaethau Ymchwil y Coleg, a bydd hefyd yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth i Gwerddon a gweithgareddau eraill y Coleg ym maes ymchwil.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth am ofynion datblygiad proffesiynol darlithwyr ac ymchwilwyr, a dealltwriaeth o bwysigrwydd ymchwil ac ysgolheictod i’r sector prifysgolion. Bydd ganddynt hefyd sgiliau gweinyddol a rheoli amser da, a byddai profiad o farchnata yn fanteisiol. Bydd ganddynt sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da a bydd y gallu i weithio’n hyblyg, yn annibynnol ac fel rhan o dîm yn hanfodol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd - Swyddog Rhaglenni Hyfforddiant ac Ymchwil  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais - Swyddog Rhaglenni Hyfforddiant ac Ymchwil  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)