Swyddog Recriwtio Myfyrwyr - Cyfrwng Cymraeg

Trosolwg

Cynnig gwasanaeth recriwtio myfyrwyr llawn i'r brifysgol, cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: £29,515 - £33,199 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 13/01/2019 (158 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Parc Singleton, Abertawe, SA2 8PP Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01792 295138

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cynnig gwasanaeth recriwtio myfyrwyr llawn i'r brifysgol, cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, gan ymgorffori digwyddiadau allgymorth, digwyddiadau ar y campws a chyfrannu at greu deunyddiau hyrwyddo (digidol a phrint) yn y Gymraeg a Saesneg. Bydd hyn yn cefnogi'r gwaith o recriwtio myfyrwyr israddedig yn unol â thargedau ac ymrwymiadau ymestyn y Brifysgol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd anrhydedd dda, neu gymhwyster cyfwerth, a bydd yn gallu siarad ac ysgrifennu Cymraeg i safon uchel. Bydd angen sgiliau rhyngbersonol da, yn ogystal â'r gallu i gyfieithu a phrawf-ddarllen.

Diben y swydd hon yw meithrin perthnasoedd da ag ysgolion a cholegau, a chyflawni gweithgarwch marchnata a recriwtio cyfrwng Cymraeg yn y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr.

Mae'r rôl yn gofyn am hyblygrwydd o ran dull, menter, gwytnwch a'r gallu i weithio ar benwythnosau a'r tu allan i oriau – yn rheolaidd o bryd i'w gilydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*