Swyddog Plant a Phobl Ifanc Fflint

Trosolwg

Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Sir y Fflint i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102

Dyddiad Cau: 15/11/2019 (241 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r Urdd, Canolfan Gymunedol Ffordd Moel Fammau Pentre Cythraul, Sir y Fflint, Cymru CH7 6QX

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Rogers

Ffôn: 07976 003320

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Plant a Phobl Ifanc Sir y Fflint (Ar y cyd â Chyngor Sir y Fflint)

Math o gontract: Swydd llawn amser, cytundeb penodol neu secondiad mewnol hyd at Fawrth 31, 2020 yn y lle cyntaf

Graddfa: Graddfa 5: £19,928 (Pwynt 1) - £23,102 (Pwynt 6)

Lleoliad: Swyddfa’r Urdd, Pentre’ Cythraul.

Amdanom ni
Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd
Prif bwrpas y swydd yw cyd-gordio a sicrhau cyfleoedd i blant a phobl ifanc Sir y Fflint i ddefnyddio eu Cymraeg mewn sefyllfaoedd anffurfiol o fewn ac allan i’r Ysgol drwy gydweithio a’r Awdurdod Addysg, y Gwasanaeth Ieuenctid a’r ysgolion.

Cytundeb hyd at Fawrth 2020 yn y lle cyntaf. Mae’r swydd wedyn yn hollol ddibynnol ar gadarnhad parhad grant gan Gyngor Sir y Fflint.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Siân Rogers (Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned y Gogledd) ar 07976 003320 neu sianrogers@urdd.org

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad cau: 10:00awr, 15.11.19

Cyfweliadau: 18.11.19

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)