Swyddog Perfformiad Corfforaethol a Rheoli Risg

Trosolwg

Byddwch yn ymuno â Swyddfa Rhaglen Gorfforaethol a Rheoli Perfformiad, sydd ar hyn o bryd o dan gylch gwaith y Prif Weithredwr. Mae’r SCorporate wyddfa hon yn cyflawni swyddogaethau rheoli i...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £30,250 - £32968 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/01/2022 (6 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Perfformiad Corfforaethol a Rheoli Risg

£30,250 – £32,968 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Bangor ac yn gweithio o gartref / Parhaol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn ymuno â Swyddfa Rhaglen Gorfforaethol a Rheoli Perfformiad, sydd ar hyn o bryd o dan gylch gwaith y Prif Weithredwr. Mae’r SCorporate wyddfa hon yn cyflawni swyddogaethau rheoli i gyflawni’r Rhaglen Gorfforaethol a Phrosiectau, Rheoli Perfformiad a Risg, yn ogystal â darparu cefnogaeth allweddol i feysydd eraill o’r busnes drwy gynnal ein hachrediad Safon Ansawdd ISO9001.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 12pm 27/01/22

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*