Swyddog Marchnata Lleol

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Marchnata Lleol i arwain ar waith marchnata Partneriaeth Ogwen yn cynnwys datblygu cynllun WiFi cymunedol a chynnal gwefan i hyrwyddo'r ardal.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Cyflog: £19,240 pro rata

Dyddiad Cau: 19/08/2019 (0 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Partneriaeth Ogwen 26 High Street, Bethesda Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 3AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meleri Davies

Ffôn: 1248602131

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Hoffai Partneriaeth Ogwen benodi Swyddog Marchnata Lleol i ddatblygu strategaeth farchnata Partneriaeth Ogwen a Siop Ogwen ond hefyd i ddatblygu gwefan a chynllun Wi-Fi cymunedol sy’n hyrwyddo cynnig twristaidd a diwylliannol yr ardal.Mae’r swydd hon yn gofyn am berson trefnus gyda sgiliau cyfathrebu a marchnata cryf. Mae’r gallu i siarad Cymraeg a chreu cynnwys digidol dwyieithog yn angenrheidiol. Mae angen dealltwriaeth o gyfryngau cymdeithasol a dealltwriaeth o blatfformau megis Facebook/Twitter/Instagram/blogio.

Bydd deilydd y swydd yn gyfarwydd â meddalwedd addasu lluniau e.e. Photoshop ac yn meddu ar brofiad o systemau rheoli cynnwys gwefannau a meddalwedd ebostio.

Mae’r swydd yn gofyn am sgiliau cyfathrebu cryf ac ymrwymiad i weithio’n agos gyda busnesau a phartneriaid cymunedol gan gyfrannu tuag at weledigaeth Partneriaeth Ogwen o adfywio’r ardal yn amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)