Swyddog Ieuenctid Merthyr

Trosolwg

Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid ym Merthyr.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 (Pwynt 1) - £22,539

Dyddiad Cau: 11/01/2019 (167 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

Canolfan Soar Pontmorlais, Merthyr Tudful, Cymru CF47 8UB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dai Bryer

Ffôn: 07976 00 33 21

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Merthyr
Math o gontract: Swydd llawn amser, Cytundeb 10 mis (Cyfnod mamolaeth). Cytundeb i ddechrau Ionawr / Chwefror 2019
Oriau:35 awr yr wythnos (yn cynnwys oriau anghymdeithasol - nos a phenwythnosau)
Graddfa:Graddfa 5: £19,442 (Pwynt 1)
Lleoliad:Canolfan Soar, Pontmorlais, Merthyr Tudful. CF47 8UB.


Mae gennym gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â’r tîm Ieuenctid a Chymunedol fel Swyddog Ieuenctid ym Merthyr. Mae’r swydd yn bartneriaeth rhwng Urdd Gobaith Cymru, Menter Iaith Merthyr a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr a’r prif nod yw cynnig gwaith ieuenctid cyfrwng Cymraeg gyda phobl ifanc er budd dylanwadu ar eu dewis o iaith gymdeithasol.

Am ragor o fanylion cysylltwch â Dai Bryer 07976 00 33 21 neu daibryer@urdd.org
.
Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau: 9.00 yb Ionawr 11eg 2019

Dyddiad Cyfweliad: Bore Ionawr 16eg 2019

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)