Swyddog Gweithredol Digwyddiadau

Trosolwg

Bydd y Swyddog Gweithredol Digwyddiadau Defnyddwyr wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth, ac yn adrodd i’r Rheolwr Datblygu’r Farchnad. Bydd yn gyfrifol am ddatblygu, cynllunio a darparu...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Cyflog: Tua £32,000 y flwyddyn + Buddion

Dyddiad Cau: 12/02/2019 (193 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Tŷ Rheidol Parc Merlin Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3FF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01970 625 050

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Teitl y swydd: Swyddog Gweithredol Digwyddiadau

Cyflog: Tua £32,000 y flwyddyn (Ynghyd a buddion)

Lleoliad: Aberystwyth

Yn adrodd i: Rheolwr Datblygu a Farchnad

Math o gontract: Parhaol

Oriau wythnosol: 37 awr yr wythnos (Dydd Llun i Dydd Gwener)

Dyddiad cau: Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

Dyddiad cyfweld: Dydd Llun 11 Mawrth 2019

Trosolwg o’r Swydd:

Bydd y Swyddog Gweithredol Digwyddiadau Defnyddwyr wedi’i leoli yn ein swyddfa yn Aberystwyth, ac yn adrodd i’r Rheolwr Datblygu’r Farchnad. Bydd yn gyfrifol am ddatblygu, cynllunio a darparu digwyddiadau i ddefnyddwyr a’r sector masnach ar ran HCC.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gynnal proffil HCC fel y sefydliad sy’n cynrychioli’r diwydiant cig coch yng Nghymru, gan ryngweithio gyda defnyddwyr a’r holl randdeiliaid yn y gadwyn gyflenwi. Yn ogystal â hwyluso’r defnydd effeithlon o adnoddau i gyflwyno HCC fel sefydliad arbenigol deinamig sy’n gweithio ar ran ffermwyr, proseswyr a thalwyr ardollau o Gymru.

Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI a Phorc o Gymru, yn uniongyrchol i gynulleidfaoedd defnyddwyr drwy bresenoldeb mewn digwyddiadau ac arddangosfeydd. Hefyd, bydd gofyn i ddeiliad y swydd gefnogi HCC mewn digwyddiadau i ymgysylltu rhanddeiliaid HCC yn y diwydiannau cynhyrchu a phrosesu; a hyrwyddo gwaith HCC drwy gyfweliadau darlledu ac arddangosiadau coginio. Yn ogystal â helpu i gynhyrchu deunydd hyrwyddo a marchnata a dylunio stondinau masnach.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)