Swyddog Gweithredol Cwsmeriaid

Trosolwg

Prif bwrpas y swydd yw bod y pwynt cyntaf cysylltu i ein cwsmeriaid dros y ffon. Cydlynu gydag ein cwsmeriaid newydd, uwch werthu ein cynhyrchion a gwasanaethau, adnewyddu cytundebau gydag ein...

Cyflogwr: Voneus Limited

Cyflog: £23,000

Dyddiad Cau: 04/11/2021 (23 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

2nd Floor The McGregor Office Suite Jolly Tar Lane Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3LW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 07960130805

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif bwrpas y swydd:

Prif bwrpas y swydd yw bod y pwynt cyntaf cysylltu i ein cwsmeriaid dros y ffon. Cydlynu gydag ein cwsmeriaid newydd, uwch werthu ein cynhyrchion a gwasanaethau, adnewyddu cytundebau gydag ein cwsmeriaid presennol.

Rhoi ansawdd lefel uwch i gwsmeriaid newydd.

• Y pwynt cyffwrdd gyntaf i ein cwsmeriaid.
• Cymryd galwadau dyfodiad o gwsmeriaid
• Uwch werthu ein cynhyrchion a gwasanaethau.
• Ateb I gyflwyniadau o adrannau eraill y cwmni.

Amryweddau Cyffredinol:

• Gallu gweithio ar ben ei hun efo goruchwyliaeth finimol.
• Yn gallu trefnu gwaith.
• Yn gallu cyflawni targedau.
• Yn gallu cysylltu, darllen ac ysgrifennu yn effeithiol.
• Yn gallu gweithio ar ben ei hun neu fel rhan o dîm a dangos parodrwydd.
• Yn gallu meddwl yn gyflym a bod yn berswadiol.
• Cyfeiriedig i dargedau.
• Sgiliau gwych yn helpu cwsmeriaid.
• Profiad o ddefnyddio meddalwedd gwerthu fel Salesforce, Insightly a Zoho.

Y swydd:

• Uwch werthu cynnyrch a gwasanaethau.
• Gwneud caffaeliadau cwsmeriaid newydd.
• Dargadwadu cwsmeriaid.
• Defnyddio sgiliau yn erbyn targedi.
• Yn gallu dangos sgiliau gwrando a helpu cwsmeriaid efo ei chwestiynau
• Yn gallu dangos dylanwad efo penderfyniadau cwsmeriaid trwy dangos gwybodaeth o gynhyrchion a gwasanaethau Voneus.
• Yn gallu cadw golwg ar weithgareddau gwerthu.
• Adlynu polisïau'r cwmni.
• Gweithio o swyddfa ni yng Nghaerfyrddin.

Safonau ac Ethos:
• Dangos angerdd i helpu ein cwsmeriaid tra cefnogi'r busnes i lwyddo.
• Mae pob un yn atebol i wneud y busnes i lwyddo ac fe ddylai chi gynnig helpu i bawb i lwyddo.
• Bod yn onest trwy’r amser, ac fel cwmni dangos gwen.

Er mwyn gwneud cais anofonwch CV a llythyr eglurhaol i naomi.marshall@voneus.com

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*