Swyddog Gweinyddol

Trosolwg

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiff

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Cyflog: £17,625 - £18,862

Dyddiad Cau: 18/04/2019 (89 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Ty Coch, Llys y Dderwen Parc Menai Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 4BL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Fel Swyddog Gweinyddol, prif bwrpas y swydd fydd i ddarparu lefel uchel o gefnogaeth weinyddol i’r Tîm Asedau gan gynnwys ysgrifennu cofnodion mewn cyfarfodydd, ac i helpu i gadw’r Bas Data Asedau a Cydymffurfio o fewn y system busnes yn gyfredol.
Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma fod hefo safon dda o addysg a phrofiad o weithio mewn swyddfa. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*