Swyddog Gweinyddol a Chyllid

Trosolwg

Cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a threfnus i ymuno â thîm Menter Dinefwr er mwyn cefnogi elfennau gweinyddol prosiectau a chwmniau amrywiol y Fenter, yn ogystal â gwaith cyllid cyffredinol.

Cyflogwr: Menter Dinefwr

Cyflog: £18,000 - £20,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/12/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Hengwrt, 8 Stryd Caerfyrddin, Llandeilo Sir Gaerfyrddin, Cymru SA19 6AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Parry Williams

Ffôn: 01558 825336

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol er mwyn cefnogi elfennau gweinyddol prosiectau a chwmnïau amrywiol y Fenter, yn ogystal â chynorthwyo gyda gwaith cyllid cyffredinol.

Bydd y prif gyfrifoldebau’n cynnwys:

Gweinyddol

• Cynnig cefnogaeth weinyddol i waith y Fenter a’i chwmnïau cysylltiol
• Cydlynu rhediad dyddiol y swyddfa yn effeithiol
• Cofnodi mewn cyfarfodydd tîm, y Pwyllgor Cyllid a’r Bwrdd Rheoli lle bo angen
• Ymgymryd â thasgau cefnogol a gweinyddol eraill yn ôl y galw

Cyllid

• Cynorthwyo â materion ariannol grŵp cwmnïau Menter Dinefwr gan ddefnyddio system ariannol SAGE er mwyn delio â
chyllid a chofnodi incwm a gwariant yn gywir
• Paratoi a gweinyddu anfonebau cwsmeriaid a thalu anfonebau i ddarparwyr
• Cynorthwyo'r Rheolwr Gwasanaethau Corfforaethol i baratoi adroddiadau ariannol rheolaidd

Trywydd Cyf

• Bod yn brif gyswllt ar gyfer gwasanaethau cyfieithu Trywydd Cyf
• Cydlynu a threfnu’r gwaith cyfieithu ysgrifenedig
• Cydlynu a threfnu’r dyddiadur a’r offer cyfieithu ar y pryd


I gael rhagor o fanylion a ffurflen gais cysylltwch â Catrin Parry Williams ar (01558) 825336 neu swyddi@menterbrodinefwr.cymru

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)