Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Trosolwg

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad Sesiwn Fawr Dolgellau yn 2019-2020 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Cyflog: £20,000 pro rata / 7.5 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 01/06/2019 (80 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caniateir gweithio o adref, ond rhaid mynychu cyfarfodydd a drefnir gan y pwyllgor. Dolgellau, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Guto Dafydd

Ffôn: 07773902055

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad yr ŵyl yn 2019-2020 a thu hwnt. Gyda threfniadau SFD 2019 eisoes ar y gweill, rydym yn chwilio am berson brwdfrydig a deinamig i gymryd yr awenau gan y swyddog presennol yn dilyn yr ŵyl eleni.

Bydd yr unigolyn delfrydol yn dod â phrofiadau blaenorol a syniadau newydd ac arloesol, ac yn meddu ar sgiliau creadigol a’r brwdfrydedd i barhau i ddatblygu Sesiwn Fawr Dolgellau, gyda chefnogaeth y Cyfarwyddwyr a’r Pwyllgor trefnu.

Swydd rhan amser hyd at Gorffennaf 31, 2020 yn y lle cyntaf, a hynny'n seiliedig ar 1 diwrnod yr wythnos a’r gallu i weithio mwy o oriau ar adegau penodol. Yn atebol i bwyllgor Sesiwn Fawr Dolgellau.

Ceisiadau drwy ebost / post ar ffurf Datganiad Personol a C.V. cyfredol. Manylion cyswllt yn yr atodiad 'Hysbyseb Swydd'.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)