Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu

Trosolwg

Y mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn blaengar a galluog i weithredu fel aelod o’r tîm marchnata sydd yn rhoi strategaeth marchnata a chyfathrebu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar waith.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £26,243 - £29,515

Dyddiad Cau: 08/11/2018 (254 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Y Llwyfan Heol y Coleg Caerfyrddin , Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catherine Rees

Ffôn: 01267 610402

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn blaengar a galluog i weithredu fel aelod o’r tîm marchnata sydd yn rhoi strategaeth marchnata a chyfathrebu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar waith.

Bydd y Swyddog Datblygu: Marchnata a Chyfathrebu yn chwarae ran allweddol er mwyn ymgysylltu gyda a sicrhau ymwybyddiaeth uchel o’n gwaith ymysg disgyblion blwyddyn 12 a 13, dysgwyr addysg bellach, darpar fyfyrwyr, myfyrwyr, athrawon, rhieni, staff y prifysgolion ac ystod o ran-ddeiliaid eraill.

Bydd dyletswyddau penodol yn cynnwys:
- trefnu a gwneud cyflwyniadau i ddisgyblion, dysgwyr a darpar myfyrwyr mewn ysgolion uwchradd a Cholegau Addysg Bellach yn y de orllewin a’r canolbarth, cydlynu;
- trefnu a gweithio mewn ystod o sioeau a digwyddiadau lleol a chenedlaethol megis Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol ac eraill;
- cydweithio ag aelodau eraill o’r tîm marchnata i baratoi deunyddiau, a chydlynu presenoldeb y Coleg ar Facebook, Instagram, Twitter a’r Wê.

Bydd gennych brofiad diweddar mewn rôl debyg ym maes cyfathrebu a marchnata ynghyd â diddordeb byw mewn, a dealltwriaeth o’r sector addysg.

Mae manylion llawn i'w gweld ar y Fanyleb Swydd neu ar wefan y Coleg www.colegcymraeg.ac.uk/swyddi.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)