Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (Môn a Gwynedd)

Trosolwg

A hoffech weithio i brosiect cyffrous fel rhan o fenter egniol a blaengar, Menter Iaith Môn? Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau...

Cyflogwr: Menter Iaith Môn

Cyflog: £23,866 (37 awr yr wythnos)

Dyddiad Cau: 14/06/2019 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Pencadlys Menter Môn ydi’r prif swyddfa, ond bydd y swydd yn gofyn am deithio rheolaidd o gwmpas yr ardal.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nia Wyn Thomas

Ffôn: 01248 725700

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (Môn a Gwynedd)

Cyflog: £23,866 (37 awr yr wythnos)

Cytundeb: Tan 31ain o Orffennaf 2020 yn y lle cyntaf gyda'r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Deilydd y swydd i ddechrau mor fuan â phosib.

Lleoliadau: Pencadlys Menter Môn ydi’r prif swyddfa, ond bydd y swydd yn gofyn am deithio rheolaidd o gwmpas yr ardal.

A hoffech weithio i brosiect cyffrous fel rhan o fenter egniol a blaengar, Menter Iaith Môn?

Rydym yn chwilio am unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Neu cysylltwch â Nia Wyn Thomas;

nia@mentermon.com / 01248 725700

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Dyddiad cau: 5pm dydd Gwener, 14eg o Fehefin 2019

Dyddiad cyfweld: 26ain o Fehefin, 2019

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma

The ability to speak Welsh is Essential for this post

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad a Manylion Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)