Swyddog Datblygu Business

Trosolwg

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd, Ysgol y Gymraeg

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Dyddiad Cau: 04/01/2020 (221 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, Rhodfa Colum Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3EU

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Swyddog Datblygu Business

Cyflog: £33,797 - £40,322 y flwyddyn, pro-rata (Gradd 6)

Rhif y Swydd: 9416BR

The ability to work through the medium of Welsh is essential to this role.

Mae Ysgol y Gymraeg yn chwilio am Swyddog Datblygu Busnes i gyflenwi dros gyfnod mamolaeth. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain ar ddatblygu busnes Dysgu Cymraeg Caerdydd yn y rhanbarth, gan gynnwys darpariaeth yn y gweithle a chyflawni baich dysgu penodedig.

Mae'r swydd hon yn un llawn-amser am gyfnod penodol o flwyddyn. Os ydych am drafod y swydd mewn rhagor o fanylder, mae croeso ichi gysylltu â Lowri Bunford-Jones E-bost: bunford-jonesl1@caerdydd.ac.uk

Dyddiad Cau: Dydd Sadwrn, 4 Ionawr 2020.

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol. Credwn y gellir gwneud hynny drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o lawer o wahanol gefndiroedd. Felly, rydym yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o’r gymuned beth bynnag fo’u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth draws, statws perthynas, crefydd neu gred, cyfrifoldebau gofalu, neu oed. Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a'u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio'n hyblyg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*