Swyddog Datblygu a Marchnata

Trosolwg

Bydd y Swyddog yn helpu datblygu busnesau a gweithgareddau newydd Siop Griffiths Cyf, a'i marchnata, i bobl lleol ac ymwelwyr. Mae'r cytundeb 3 mlynedd i ddechrau.

Cyflogwr: Siop Griffiths Cyf

Cyflog: £22,000

Dyddiad Cau: 12/06/2019 (69 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Yr Orsaf Heol y Dwr Penygroes, Gwynedd, Cymru LL54 6LP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ben Gregory

Ffôn: 01286 882134

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Bydd y Swyddog Datblygu a Marchnata yn hollbwysig i lwyddiant y teulu o fusnesau dan ymbarel Siop Griffiths, y caffi, y llety a chanolfan ddigidol. Rydym yn chwilio am rywun gyda phrofiad a sgiliau marchnata a datblygu, i ddenu pobl i Benygroes, a datblygu'r maes twristiaeth yn yr ardal. Ffocws y swydd yw gwneud hyn tra'n blaenoriaethu'r budd i'r gymuned. Mae’r post yn cael ei hariannu gan Pawb a’i Le, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Llythyr Swyddog Datblygu a Marchnata  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad y prosiect  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad swydd a manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Enghraifft o fwydlen Yr Orsaf - busnes gyntaf Siop Griffiths Cyf  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)