Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Trosolwg

Swydd fydd yn adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith cynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn ac ymateb yn gadarnhaol i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd ar yr Ynys.

Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Môn

Cyflog: £19,950 - £23,450 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/06/2020 (30 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Llangefni, Ynys Môn Llangefni, Ynys Môn, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Aled Evans

Ffôn: 01286 685 921

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn edrych i recriwtio ar gyfer y swydd ganlynol:

SWYDDOG CYSWLLT A CHEFNOGI HYBIAU CYMUNEDOL YNYS MÔN

Cyflog £19,950 - £23,450 y flwyddyn – llawn amser 35 awr yr wythnos

Bydd y swydd wedi ei lleoli yn Llangefni, Ynys Môn.

Swydd dros dro yw hon hyd at 31 Mawrth, 2021 yn y lle cyntaf

Pwrpas y swydd:

- Darparu adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith cynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn.
- Cynorthwyo gydag ymateb yn gadarnhaol i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd yn ein cymunedau lleol ac ar yr un pryd cryfhau'r gwead a'r seilwaith cymdeithasol a chymunedol lleol.
- Yn sgil y pandemic Covid-19, cydweithio gyda Hybiau Cymunedol o ran datblygu a hyrwyddo defnydd o dechnoleg ddigidol er mwyn cynnal gweithgareddau cymunedol.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a’r Saesneg yn angenrheidiol ar gyfer y swydd uchod.

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais cysylltwch gyda Aled Evans, Rheolwr Busnes a Datblygu ar (01286) 685 921 neu gellir lawr lwytho ffurflen gais a swydd ddisgrifiad o’r wefan: www.agecymru.org.uk/gwyneddamon Rhif Elusen Gofrestredig: 1143587

Dyddiad Cau: 5pm Dydd Gwener 12 Mehefin 2020.

Rhagwelir bydd y cyfweliadau am y swydd yn cael eu cynnal Ddydd Iau 18 Mehefin neu Dydd Gwener 19 Mehefin 2020.

(This is an advertisement for the post of Anglesey Community Hub Liaison and Support Officer for which the ability to communicate in Welsh and English is essential.)

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbys Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd ddisgrifiad Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd ddisgrifiad Saesneg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)