Swyddog Cyllid

Trosolwg

Swyddog Cyllid i gefnogi holl waith yr Adran Gyllid, rheoli credyd a chynnig cefnogaeth weinyddol ehangach.

Cyflogwr: Cymen

Cyflog: £22,000 - £27,000

Dyddiad Cau: 08/02/2019 (132 diwrnod)

Amser Cau: 17:30:00

Lleoliad

Caernarfon Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 2AY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 01286 674409

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cymen yn dymuno penodi Swyddog Cyllid yn ei swyddfa yng Nghaernarfon. Rydym yn chwilio am rywun i gefnogi holl waith yr Adran Gyllid, rheoli credyd a chynnig cefnogaeth weinyddol ehangach.

Yn ddelfrydol bydd gennych chi gymwysterau cyllid a phrofiad o weithio yn y maes. Gallwn ddarparu hyfforddiant ffurfiol yn ôl yr angen.

Os oes gennych chi ddiddordeb anfonwch neges at cymen@cymen.co.uk i gael ffurflen gais a rhagor o fanylion ynghylch y swydd, neu mae croeso cynnes i chi gysylltu â ni am sgwrs anffurfiol ar 01286 674409.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Sgiliau'r Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)