Swyddog Cyfathrebu Marchnata

Trosolwg

Prif ddiben y swydd: Helpu i ddatblygu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu Amgueddfa Cymru a'i rhoi ar waith er mwyn cyrraedd yr amcanion tîm a amlinellir uchod. Byddwch chi’n gyfrifol am rannu a...

Cyflogwr: Amgueddfa Cymru

Cyflog: £26,095.18 - £32,089.12

Dyddiad Cau: 07/05/2019 (70 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Amgueddfa Cymru Parc Cathays Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3NP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ail Hysbyseb

Swyddog Cyfathrebu Marchnata

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Contract Parhaol

35 awr yr wythnos

Grade E: £26,095.18 - £32,089.12 y flwyddyn (wedi'i seilio ar gyflog llawn amser o £27,586.33 - £33,922.78)

Mae’r gallu i ysgrifennu, siarad a deall Cymraeg a Saesneg yn hanfodol. Rhaid medru'r Gymraeg i safon canolradd o leiaf.

Prif ddiben y swydd: Helpu i ddatblygu Strategaeth Marchnata a Chyfathrebu Amgueddfa Cymru a'i rhoi ar waith er mwyn cyrraedd yr amcanion tîm a amlinellir uchod. Byddwch chi’n gyfrifol am rannu a hyrwyddo gwaith Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a'i rhaglen gyhoeddus, a meithrin perthynas barhaus â chynulleidfaoedd allweddol. Bydd disgwyl i chi hefyd arwain un o feysydd allweddol Amgueddfa Cymru ar ran yr adran.

Dyddiad Cau: 7 Mai erbyn 23:59yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*