Swyddog Cyfathrebu (Digwyddiadau a Phartneriaethau)

Trosolwg

Dyma swydd digwyddiadau a phartneriaethau sy’n cynnig cyfle unigryw o ran ystod gwaith. Bydd y person llwyddiannus yn chwarae rhan amlwg yn gweithredu gwaith cyswllt allanol S4C gan gynnwys...

Cyflogwr: S4C

Cyflog: £27,000 - £31,000

Dyddiad Cau: 14/11/2018 (248 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C:Yr Egin Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Dyma swydd digwyddiadau a phartneriaethau sy’n cynnig cyfle unigryw o ran ystod gwaith. Bydd y person llwyddiannus yn chwarae rhan amlwg yn gweithredu gwaith cyswllt allanol S4C gan gynnwys cefnogi gwaith materion cyhoeddus y sianel drwy drefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol, meithrin cysylltiadau a rhwydweithiau ar draws Cymru. Bydd hefyd â chyfrifoldeb am nifer o bartneriaethau allweddol y sianel.

Bydd y person yma hefyd yn cynrychioli S4C ar nifer o bwyllgorau a fforymau ac yn cadw llygad ar ddatblygiadau o fewn y diwydiannau creadigol ac yn cydlynu ymatebion i’r rheiny. Byddant yn gallu gweithio yn gyflym, yn gywir ac yn drylwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflog: £27,000 - £31,000 yn ddibynnol ar brofiad
Cytundeb: 12 mis
Oriau: 35¾
Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 14 Tachwedd 2018 i adnoddau.dynol@s4c.cymru neu’r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C, Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)