Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Trosolwg

Mae'r swydd hon yn helpu i sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru'n cael eu rheoli, eu gwella a'u defnyddio’n gynaliadwy gan bobl a chymunedau Cymru - yn awr ac yn y dyfodol.

Cyflogwr: Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyflog: £28,215 - £32,090

Dyddiad Cau: 17/06/2018 (1314 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

• Lleoliad: Aberystwyth
• Rhif y swydd: 103035
• Gradd: 4 - £28,215 - £32,090
• Math o gontract: Un penodiad tymor penodol tan 31 Awst 2021.
• Patrwm gwaith: 30 awr yr wythnos neu rannu swydd

Diben y swydd: Mae'r swydd hon yn helpu i sicrhau bod amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru'n cael eu rheoli, eu gwella a'u defnyddio’n gynaliadwy gan bobl a chymunedau Cymru - yn awr ac yn y dyfodol. Bydd deiliad y swydd yn cofleidio egwyddorion datblygiad cynaliadwy fel ein prif egwyddor drefniadol, ac yn sefydlu egwyddorion gwasanaethau ecosystemau a rheoli adnoddau naturiol yn ei waith drwy:

• Arwain a rheoli'r holl agweddau ar gyfathrebu ac ymgysylltu â phrosiect LIFE, yn unol â gofynion y Comisiwn Ewropeaidd a chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru
• Darparu cymorth i'r Rheolwr Prosiect a'r tîm ehangach, gan sicrhau bod amcanion a thargedau’r prosiect yn cael eu cyflawni yn unol â'r cerrig milltir y cytunwyd arnynt
• Cyfrannu at ddatblygu strwythurau llywodraethu ac adrodd yn ôl yn seiliedig ar dystiolaeth, yn unol â gofynion y Comisiwn Ewropeaidd a Cyfoeth Naturiol Cymru.
• Gweithio'n effeithiol gyda chydweithwyr ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru, ond yn enwedig gydag ein harweinwyr cyfathrebu, brandio a digidol a chyda'n harweinwyr ar ddehongli a marchnata.
• Sicrhau y glynir at ganllawiau mewnol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gaffael, brandio a llesiant, iechyd a diogelwch, ynghyd â gweithdrefnau staff eraill yn ôl y gofyn.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd / Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)