Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn trefnus, rhagweithiol a chreadigol i ymgymryd â gwaith cyfathrebu corfforaethol y Coleg.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyflog: £27,116 – £30,497 (Pwyntiau sbinol 22 – 26)

Dyddiad Cau: 24/01/2022 (3 diwrnod)

Amser Cau: 14:00:00

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Suzanne Lewis

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn trefnus, rhagweithiol a chreadigol i ymgymryd â gwaith cyfathrebu corfforaethol y Coleg.

Byddwch yn gyfrifol am godi proffil y Coleg drwy rannu straeon diddorol am ein cyflawniadau a’n llwyddiannau yn y meysydd addysg uwch, addysg bellach a phrentisiaethau. Bydd deiliad y swydd hefyd yn cynghori ac yn cefnogi swyddogion y Coleg i sicrhau fod eu prosiectau yn derbyn sylw.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau digidol rhagorol, profiad ymarferol o weithio mewn rôl gyfathrebu neu gysylltiadau cyhoeddus debyg a thystiolaeth o allu redeg ymgyrchoedd cyfathrebu sydd wedi sicrhau sylw ffafriol i sefydliad(au) yn y wasg draddodiadol ac ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd - Swyddog Cyfathrebu  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Swyddog Cyfathrebu  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)