Swyddog Cefnogi Conwy

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Swyddog Cefnogi i weithio yn ardal Conwy. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM15 - MM20 £21,032 i £24,526 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 03/12/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Gwyn

Ffôn: 01970 639639

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Am fwy o wybodaeth ar sut i ymgeisio, ewch i www.meithrin.cymru/swyddi

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Buddion staff  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)