Swyddog Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Cyfnod Mamolaeth)

Trosolwg

Dyma gyfle rhagorol i chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chyfrannu at y nod o gryfhau safle Prifysgol Bangor fel prif ddarparwr addysg uwch trwy...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £26,715 - £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 15/06/2020 (103 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Bangor Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2DG

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01248 383865

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

PRIFYSGOL BANGOR

CANOLFAN BEDWYR

Swyddog Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Cyfnod Mamolaeth)

CYF: BU02162

Cyflog: £26,715 - £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyma gyfle rhagorol i chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chyfrannu at y nod o gryfhau safle Prifysgol Bangor fel prif ddarparwr addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg.

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Cangen fydd sicrhau bod cynlluniau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cael eu gweithredu’n llwyddiannus ym Mhrifysgol Bangor trwy ymgysylltu’n gyson â myfyrwyr a chydweithio’n agos â staff sy’n gyfrifol am gynllunio, hyrwyddo a chynnal y ddarpariaeth Gymraeg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weinyddwr trefnus gyda meddwl creadigol ac yn gallu cyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Bydd yn gallu rhoi cynlluniau ar waith mewn ffyrdd rhagweithiol gan weithio’n annibynnol, ond hefyd fel aelod o dîm.
Dylai ymgeiswyr feddu ar radd berthnasol.

Mae’r swydd wedi’i lleoli yng Nghanolfan Bedwyr (Canolfan Gwasanaethau, Technoleg ac Ymchwil Cymraeg y Brifysgol) ac yn cael ei hariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Swydd lawn amser dros gyfnod mamolaeth yw hon. Disgwylir i’r sawl a benodir ddechrau yn ei swydd ddechrau Awst, mae'r swydd ar gael am 9 mis. Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Dr Lowri Hughes, (01248 388697; l.a.hughes@bangor.ac.uk).

Am ragor o fanylion, ewch i https://jobs.bangor.ac.uk/index.php.cy

Dim ond trwy’r wefan y bydd ceisiadau yn cael eu derbyn ond os cewch anhawster yn ei defnyddio oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy e-bost: pos003@bangor.ac.uk

Dyddiad cau: 15 Mehefin 2020.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*