Swyddog Prosiect 'Cymraeg Bob Dydd' - Gogledd

Trosolwg

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yng Ngogledd Cymru.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: Graddfa 5: £19,442 - £22,539

Dyddiad Cau: 22/08/2018 (332 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Dinbych neu Wrecsam

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Eleri Mai

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae’r Urdd yn fudiad sy’n parhau i dyfu ac arloesi, ac yn un o’r cyflogwyr mwyaf sy’n gweithredu trwy'r Gymraeg. Fe sefydlwyd yn 1922, ac erbyn heddiw cyflogir dros 300 o staff, bron 55,000 o aelodau, 10,000 o wirfoddolwyr a throsiant o £10m. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 100 yn 2022 gan weithio gydag ein haelodau a’n gwirfoddolwyr ynghyd ac amryw o bartneriaid sy’n cynnwys Llywodraeth Cymru, S4C, BBC, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl-droed Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Stonewall Cymru, Chwaraeon Cymru, Ysgolion a Cholegau Cymru.

Y Swydd

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am gynllun o’r enw Cymraeg Bob Dydd, yn benodol yng Ngogledd Cymru. Byrdwn y prosiect yw rhoi cyfleodd i ddysgwyr Cymraeg mewn ysgolion ail iaith ddefnyddio eu Cymraeg yn allgyrsiol.

Am fwy o fanylion, cysylltwch ag Eleri Mai (elerimai@urdd.org) neu Sian Rogers (sianrogers@urdd.org)

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad cau: 22ain Awst 2018 am 10.00yb.
Dyddiad Cyfweliadau: 31ain Awst 2018 yn Swyddfa’r Urdd, Dinbych .
Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)