Swyddog Adsefydlu dan Hyfforddiant

Trosolwg

Cyfle cyffrous i berson sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phobl sydd â nam ar eu golwg, Gweithio gyda Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru a Ennill Gradd Sylfaen mewn gwaith Adsefydlu.

Cyflogwr: Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru

Cyflog: £19,398 – £20,903 (dilyniant i radd 5/6 ôl-gymhwyster £25,481 - £32,910)

Dyddiad Cau: 21/10/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

325 Stryd Fawr Bangor, Gwynedd, Cymru ll571yb

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: steven thomas

Ffôn: +441248858345

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru


Swyddog Adsefydlu Dan Hyfforddiant

• Oriau: 37 Awr yr Wythnos
• Cyflog: Cyflog £19,398 – £20,903
(dilyniant i radd 5/6 ôl-gymhwyster £25,481 - £32,910)

• Lleoliad: Bangor, Gwynedd.
• Dyddiad cau: hanner dydd, 21ain o Hydref 2021
• Dyddiad cyfweld: wythnos yn dechrau 1af o Dachwedd 2021
• Cytundeb cychwynnol am dair blynedd ar radd hyfforddeion.
• Ennill Gradd Sylfaen mewn Adsefydlu (FdSc Rehabilitation)

Mae hwn yn gyfle cyffrous i berson sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phobl sydd â nam ar eu golwg, i ddarparu rhaglenni adsefydlu i hyrwyddo hyder, annibyniaeth a diogelwch defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd.

Mae Cymdeithas Deillion Gogledd Cymru yn awyddus i gyflogi - Swyddog Adsefydlu dan hyfforddiant, a fydd yn gweithio fel rhan o dîm ymroddedig sy'n cefnogi darparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl ddall a rhannol ddall yng Ngogledd Cymru.
Bydd y swydd yn rhoi cyfle i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwaith gyda'r Gymdeithas a chael ei noddi i ymgymryd â chymhwyster proffesiynol ym Mhrifysgol Birmingham er mwyn cymhwyso i Swyddog Adsefydlu.

Gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr yn y Gwasanaethau Cymdeithasol yng Ngwynedd ac Ynys Môn, byddwch yn helpu i gynnal asesiadau o angen sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn darparu gwasanaethau a rhaglenni adsefydlu ar gyfer mudoledd a symudedd, cyfathrebu a sgiliau byw'n annibynnol i bobl sydd wedi colli eu golwg.

Ym mlwyddyn 1 byddwch yn gweithio'n agos gyda'r tîm Adsefydlu i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen i gwblhau cymhwyster FdSc mewn gwaith Adsefydlu mewn partneriaeth â Phrifysgol Birmingham.

Yn ystod Blwyddyn 2 a 3 byddwch yn mynychu'r brifysgol am hyd at 12 wythnos addysgu ffurfiol y flwyddyn, yn ogystal â chwblhau lleoliadau gwaith, tra'n parhau i ddatblygu cymhwysedd yn ymarferol fel rhan o'r tîm adsefydlu.

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster mae'n ofynnol ymrwymo i weithio fel Swyddog Adsefydlu cymwys gyda CDGC am o leiaf ddwy flynedd.

Ffioedd cwrs / Y cyflogwr sy'n talu costau llety a chludiant ,

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n gwefan https://www.nwsb.org.uk/cy/jobs/
Neu cysylltwch â NWSB steven@nwsb.org.uk , 01248 353604 am drafodaeth anffurfiol.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb.
Byddwn yn gofyn am eich manylion personol, gan gynnwys eich cenedligrwydd, ethnigrwydd, ac unrhyw anableddau. Ni fydd y manylion hyn yn cael eu rhannu gyda’r cyfwelwyr.
Os oes gennych anabledd, gadewch i ni wybod wrth wneud cais fel y gallwn wneud addasiadau ar eich cyfer. Gallai hyn gynnwys dderbyn eich cais trwy’r post.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manyleb person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Mae disgrifiad yr atodiad ar goll  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)