Staff Gweithgareddau (Gwersyll yr Urdd, Llangrannog)

Trosolwg

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Cyflog: £16,380 - £17,930

Dyddiad Cau: 12/12/2019 (244 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwersyll yr Urdd, Llangrannog Llangrannog, Ceredigion, Cymru SA44 6AE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iestyn Evans

Ffôn: 01239 652140

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Teitl y Swydd: Staff Gweithgareddau

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos)

Graddfa: Graddfa 3: £16,901 (Pwynt 4) - £17,930 (Pwynt 6) gyda chymhwyster neu Raddfa 2: £16,380 (Pwynt 5) - £16,871(Pwynt 6) heb gymhwyster

Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Llangrannog

Amdanom ni

Mae’r Urdd yn fudiad Unigryw ac, ers 1922, wedi cyflawni llawer wrth gynnig profiadau Chwaraeon, Celfyddydol, Preswyl, Dyngarol a Gwirfoddoli i fwy na 4 miliwn o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Heddiw mae gan yr Urdd 60,000 o aelodau a throsiant o £12M. Mae hyn wedi eu galluogi i gyfrannu’n gadarnhaol at eu cymunedau a chymdeithas, ymestyn eu gorwelion a chynyddu eu hunan hyder.

Mae’r Urdd wedi meithrin cenedlaethau o ferched a dynion ifanc i fod yn falch o’u gwlad, yn agored i’r byd ac yn ymgorfforiadau o’n hiaith a’n diwylliant, yn ogystal â meddu ar y gwerthoedd byd-eang y parchir yng Nghymru.

Y Swydd

Mae angen unigolion egnïol a brwdfrydig i weithio fel rhan o’r tîm gweithgareddau. Byddwch yn gyfrifol am rediad esmwyth y rhaglenni gweithgareddau Gwersyll a defnydd cyhoeddus . Bydd angen i chi sicrhau bod y gweithgareddau a'r offer yn cyrraedd y safon ddisgwyliedig a bod y gwersyllwyr ar gwsmeriaid cyhoeddus yn mwynhau eu hunain mewn amgylchedd diogel. Mae profiad a chymwysterau yn ymwneud â Merlota, Sgïo a Byrddio Eira neu Ddringo, Chwaraeon a Hamdden yn fanteisiol ond cynigir hyfforddiant.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Chris Welch (Rheolwr Llethr Sgïo), Dylan Jones (Cydlynydd Gweithgareddau) neu Iestyn Evans (Rheolwr Cwsmer) ar 01239 652140 neu Iestyn@urdd.org.

Anfonwch Ffurflen Gais yr Urdd ar e-bost at swyddi@urdd.org

Dyddiad Cau – Dydd Iau 12 Rhagfyr 2019
Dyddiad Cyfweld – I’w gadarnhau

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cyfle Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)