Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 2 o 2

Cyfrifydd Cymwysedig

Mae’n amser hynod gyffroes i ymuno a ni. Mae gennym angerdd tuag at ein pobl a gyda mynediad at y dechnoleg ddiweddaraf rydym yn anelu i gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf ac adeiladu ymddiriedaeth...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/05/2020

Cydlynydd Cynllun

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion.

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,665.85 - £22,811.23

Dyddiad Cau: 11/06/2020

Cynhyrchydd - Rhaglenni Cymraeg

Dyma gyfle prin a chyffrous i gynhyrchydd creadigol ymuno a thîm materion cyfoes ITV Cymru, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Newyddiadurwr - Rhaglenni Cymraeg

Dyma gyfle gwych a chyffrous i newyddiadurwr brwd ac angerddol i ymuno â'r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg

Mae rôl newydd, gyffrous, barhaol wedi'i chreu yn AaGIC i sefydlu a rheoli ein swyddogaeth Gyfieithu.

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £31,365 i £37,890

Dyddiad Cau: 14/06/2020

Swyddog Maes Ardal Wledig

Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £20,661 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Swyddog Cyllid

Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £23,398 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Rheolwr Cyfathrebu

Hoffai’r Academi Arweinyddiaeth benodi Rheolwr Cyfathrebu er mwyn helpu’r uwch dîm arweinyddiaeth i gael pobl i ymwneud yn ehangach ac yn ddyfnach â’n gwaith yma yng Nghymru.

Cyflogwr: Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysg

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,850 - £36,500

Dyddiad Cau: 11/06/2020