Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 2 o 3

Swyddog Iaith Croesi'r Bont Môn ac Arfon

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £20,232 pro rata

Dyddiad Cau: 04/10/2020

Cynorthwyydd Cynllunio

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynorthwyydd cynllunio hynod frwdfrydig i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gan gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaet

Cyflogwr: Cadnant Planning Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Cyflog cychwynnol cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Cynllunydd/Uwch Gynllunydd

Mae Cadnant Planning yn chwilio am gynllunydd cymwysiedig hynod frwdfrydig, i weithio ar amrywiaeth o brosiectau mewn nifer o sectorau gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, hamdden a thwristiaeth,

Cyflogwr: Cadnant Planning Ltd

Sir: Conwy

Cyflog: Cyflog cychwynnol cystadleuol

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Swyddog Cymuned

Mae Menter Iaith CNPT yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyflogwr: Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 – £30,046

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Mae’r Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) yn swydd newydd i gefnogi wrth ddatblygu ymgysylltu â chyflwyno addysg Cyfrwng Cymraeg a datblygu addysg Cyfrwng Cymraeg yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Iaith Croesi'r Bont

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i gyflwyno cynllun Croesi’r Bont sef rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £19,446 pro rata

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Ymchwilydd

Ydach chi ar dân eisiau gweithio ar amrywiaeth o gynhyrchiadau gwledig, yn nabod eich pobl a'ch bys ar y pyls?

Cyflogwr: Slam Media

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 30/09/2020

Swyddog Cefnogi Pobl Hŷn

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £9.29 - £9.94 yr awr

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Uwch Syrfêwr Datblygu

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,383 - £43,360 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2020