Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 27 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Pennaeth Polisi a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant dros dro

Bydd yr Ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddylanwadu polisïau allanol a rheoli a datblygu polisïau mewnol ar gyfer Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru, ynghyd â chyflwyno a chynllunio camau...

Cyflogwr: Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £38,892 - £43,857

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Iechyd Praidd a Buches

Bydd y Swyddog Iechyd Praidd a Buches yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth, a bydd yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gweithgarwch...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,137 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Interniaeth Adnoddau Dynol

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau trwy ddysgu a hyfforddi ymarferol, gan gynnwys gweithio tuag at ennill cymhwyster Lefel 5 CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a...

Cyflogwr: Coleg Pen-y-Bont

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £18,224 - £19,112

Dyddiad Cau: 08/10/2020

Rheolwr Gweithredu

Mae arnom angen Rheolwr Gweithredu dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) sy'n dda hefo pobl, yn deall gweithrediadau gwestai, ac yn arweinydd effeithiol.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,000 - £35,000

Dyddiad Cau: 31/10/2020

Swyddog Iechyd a Lles

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (contract 3 blynedd)

Dyddiad Cau: 15/10/2020

Cyfarwyddwr Dinesig

Mae hon yn swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson brwdfrydig ac egniol i chwarae rhan arweiniol yn natblygiad llewyrchus Dinas Bangor.

Cyflogwr: Cyngor Dinas Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £36,922 - £39,880

Dyddiad Cau: 21/10/2020

Swyddog Datblygu Digidol

Mae’n gyfnod heriol ac mae Menter Iaith RhCT yn ymateb i’r heriau hynny mewn ffyrdd creadigol. Rydym yn chwilio am aelod newydd i’n tîm i ddatblygu ein cynigion a’n cyswllt digidol.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym nawr yn chwilio am Swyddogion Cymwysterau i ymuno â ni, naill ai ar sail barhaol neu ar gontract tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023. Rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr cyfnod penodol i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Rheolwr Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym yn chwilio am dri Rheolwr Cymwysterau, y bydd angen i un ohonynt allu gweithio'n ddwyieithog yn Saesneg a Chymraeg, i ymuno â ni ar gontractau tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Ymgynghorydd Cwricwlwm

Ymgynghorydd Cwricwlwm Cynradd ac/neu Uwchradd (Cymraeg neu Saesneg) Yn ddibynnol ar arbenigedd a phrofiad gall fod mwy nag un penodiad. Cytundeb Cyfnod Penodol - Llawn amser/Rhan Amser – hyblyg

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I adlewyrchu arben / To reflect experience and expertise

Dyddiad Cau: 05/10/2020