Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 15 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm i chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu gweithgareddau ymwybyddiaeth gyhoeddus yn ogystal â gwaith materion cyhoeddus, partneriaeth a chyfryngau cymdeithasol cyn...

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,840

Dyddiad Cau: 10/06/2020

Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Swydd fydd yn adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith cynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn ac ymateb yn gadarnhaol i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd ar yr Ynys.

Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £19,950 - £23,450 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/06/2020

Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i chwarae rhan hollbwysig mewn datblygu proffil allanol a faint o bobl y mae’r mudiad yn cysylltu gyda nhw. Bydd hefyd disgwyl i’r unigolyn gynnig gwasanaeth...

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 08/06/2020

Rheolwr Gweithrediadau Masnachol

Byddwch yn ymuno efo Tîm Trwsio, contractwr mewnol Adra, fel uwch reolwr gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw. Tîm Trwsio sy’n cyflawni holl waith cynnal a chadw...

Cyflogwr: Adra

Sir: Gwynedd

Cyflog: £47,621 - £50,553 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/06/2020

Swyddog Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Cyfnod Mamolaeth)

Dyma gyfle rhagorol i chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chyfrannu at y nod o gryfhau safle Prifysgol Bangor fel prif ddarparwr addysg uwch trwy...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,715 - £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 15/06/2020

Cyfrifydd Cymwysedig

Mae’n amser hynod gyffroes i ymuno a ni. Mae gennym angerdd tuag at ein pobl a gyda mynediad at y dechnoleg ddiweddaraf rydym yn anelu i gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf ac adeiladu ymddiriedaeth...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/05/2020

Cydlynydd Cynllun

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion.

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,665.85 - £22,811.23

Dyddiad Cau: 11/06/2020

Cynhyrchydd - Rhaglenni Cymraeg

Dyma gyfle prin a chyffrous i gynhyrchydd creadigol ymuno a thîm materion cyfoes ITV Cymru, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Newyddiadurwr - Rhaglenni Cymraeg

Dyma gyfle gwych a chyffrous i newyddiadurwr brwd ac angerddol i ymuno â'r tîm materion cyfoes Cymraeg, gan weithio ar gomisiwn digidol newydd, yn creu dogfennau ar gyfer Hansh i S4C.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg

Mae rôl newydd, gyffrous, barhaol wedi'i chreu yn AaGIC i sefydlu a rheoli ein swyddogaeth Gyfieithu.

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £31,365 i £37,890

Dyddiad Cau: 14/06/2020