Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 11 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Swyddog Iechyd Praidd a Buches

Bydd y Swyddog Iechyd Praidd a Buches yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth, a bydd yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gweithgarwch...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,137 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Swyddog Iechyd a Lles

Mae’r elusen yn awyddus i recriwtio unigolyn proffesiynol, dynamig a medrus iawn i ehangu rhaglenni ‘rhagnodi cymdeithasol’ yr elusen i bob rhanbarth arall yng Nghymru a rhannu ymarfer da a gwybodaeth

Cyflogwr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £30,000 y flwyddyn (contract 3 blynedd)

Dyddiad Cau: 15/10/2020

Swyddog Datblygu Digidol

Mae’n gyfnod heriol ac mae Menter Iaith RhCT yn ymateb i’r heriau hynny mewn ffyrdd creadigol. Rydym yn chwilio am aelod newydd i’n tîm i ddatblygu ein cynigion a’n cyswllt digidol.

Cyflogwr: Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £23,836 pro rata

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Cymwysterau (3 Swydd)

Rydym nawr yn chwilio am Swyddogion Cymwysterau i ymuno â ni, naill ai ar sail barhaol neu ar gontract tymor penodol tan 31ain Rhagfyr 2023. Rydym yn chwilio am yr ymgeiswyr cyfnod penodol i...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Sir: Casnewydd

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Iaith Croesi'r Bont Môn ac Arfon

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £20,232 pro rata

Dyddiad Cau: 04/10/2020

Swyddog Cymuned

Mae Menter Iaith CNPT yn chwilio am Swyddog Cymuned brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau Castell-nedd a Phort Talbot.

Cyflogwr: Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Hyrwyddo'r Gymraeg fel Pwnc

Mae’r Coleg yn dymuno penodi unigolyn cymwys, trefnus, a chreadigol i chwarae rhan arweiniol i ddatblygu a hyrwyddo’r Gymraeg fel pwnc.

Cyflogwr: Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 – £30,046

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Mae’r Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) yn swydd newydd i gefnogi wrth ddatblygu ymgysylltu â chyflwyno addysg Cyfrwng Cymraeg a datblygu addysg Cyfrwng Cymraeg yn...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 01/10/2020

Swyddog Iaith Croesi'r Bont

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i gyflwyno cynllun Croesi’r Bont sef rhaglen trochi iaith benodol ar gyfer Cylchoedd Meithrin.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM14 - £19,446 pro rata

Dyddiad Cau: 02/10/2020

Swyddog Cefnogi Pobl Hŷn

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £9.29 - £9.94 yr awr

Dyddiad Cau: 01/10/2020