Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 6 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm i chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu gweithgareddau ymwybyddiaeth gyhoeddus yn ogystal â gwaith materion cyhoeddus, partneriaeth a chyfryngau cymdeithasol cyn...

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,840

Dyddiad Cau: 10/06/2020

Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Swydd fydd yn adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith cynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn ac ymateb yn gadarnhaol i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd ar yr Ynys.

Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £19,950 - £23,450 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/06/2020

Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i chwarae rhan hollbwysig mewn datblygu proffil allanol a faint o bobl y mae’r mudiad yn cysylltu gyda nhw. Bydd hefyd disgwyl i’r unigolyn gynnig gwasanaeth...

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 08/06/2020

Swyddog Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Cyfnod Mamolaeth)

Dyma gyfle rhagorol i chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chyfrannu at y nod o gryfhau safle Prifysgol Bangor fel prif ddarparwr addysg uwch trwy...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,715 - £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 15/06/2020

Swyddog Maes Ardal Wledig

Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaith yw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £20,661 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Swyddog Cyllid

Yn gyfrifol am reoli cyllid Menter Iaith Conwy sydd yn cynnwys trefnu taliadau, trefnu’r cyfrifon blynyddol, cynorthwyo efo gosod cyllidebau cynlluniau amrywiol a pharatoi rhagamcanion cyllidebol.

Cyflogwr: Menter Iaith Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £23,398 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020