Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Rheolwr Gweithrediadau Masnachol

Byddwch yn ymuno efo Tîm Trwsio, contractwr mewnol Adra, fel uwch reolwr gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw. Tîm Trwsio sy’n cyflawni holl waith cynnal a chadw...

Cyflogwr: Adra

Sir: Gwynedd

Cyflog: £47,621 - £50,553 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/06/2020

Rheolwr Cyfieithu, Gwasanaethau Cymraeg

Mae rôl newydd, gyffrous, barhaol wedi'i chreu yn AaGIC i sefydlu a rheoli ein swyddogaeth Gyfieithu.

Cyflogwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC)

Sir: Rhondda Cynon Taf

Cyflog: £31,365 i £37,890

Dyddiad Cau: 14/06/2020

Rheolwr Cyfathrebu

Hoffai’r Academi Arweinyddiaeth benodi Rheolwr Cyfathrebu er mwyn helpu’r uwch dîm arweinyddiaeth i gael pobl i ymwneud yn ehangach ac yn ddyfnach â’n gwaith yma yng Nghymru.

Cyflogwr: Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysg

Sir: Abertawe

Cyflog: £29,850 - £36,500

Dyddiad Cau: 11/06/2020