Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 3 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Cyfrifydd Cymwysedig

Mae’n amser hynod gyffroes i ymuno a ni. Mae gennym angerdd tuag at ein pobl a gyda mynediad at y dechnoleg ddiweddaraf rydym yn anelu i gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf ac adeiladu ymddiriedaeth...

Cyflogwr: Dunn & Ellis Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £35,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 31/05/2020

Cydlynydd Cynllun

Cyflawni dyletswyddau gweithiwr cymorth yn rhan o dîm Tai â Chymorth, gan ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi deiliadaeth gymysg ledled ardal Tai Ceredigion.

Cyflogwr: Tai Ceredigion

Sir: Ceredigion

Cyflog: £20,665.85 - £22,811.23

Dyddiad Cau: 11/06/2020

Cydlynydd Tai Fforddiadwy

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,571 – £29,449 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/05/2020