Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 92 cofnodion | Tudalen 1 o 10

Darlithydd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (sy’n gallu siarad Cymraeg)

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn chwilio am Ddarlithydd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus (sy’n gallu siarad Cymraeg).

Cyflogwr: Coleg Caerdydd a´r Fro

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £19,343 - £38,829

Dyddiad Cau: 10/08/2021

Pennaeth Cyllid

Rydym yn chwilio am Bennaeth Cyllid i oruchwylio ein gwasanaethau ariannol o'n swyddfeydd ym Mhenrhyndeudraeth.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £39,880 - £41,881

Dyddiad Cau: 17/08/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Disgwylir i’r person a benodir fod â’r gallu i gyfathrebu ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 12/08/2021

Golygydd Dan Hyfforddiant

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig a chreadigol ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da yn ein canolfan deledu yn Llanelli yn gweithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 06/08/2021

Swyddog Iaith Cynllun ‘Clebran’

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau cyfrwng Saesneg i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith a mentora.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 14 - £20,636

Dyddiad Cau: 11/08/2021

Swydd Contractwr Annibynnol

Yn y swydd hon, byddwch yn adolygu hysbysebion ar-lein er mwyn gwella eu cynnwys, eu hansawdd a’u gosodiad. Bydd gofyn i chi ddarparu adborth a dadansoddiad ar hysbysebion y ceir hyd iddynt mewn...

Cyflogwr: TELUS International AI

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 11/08/2021

Cyfieithydd Rhan Amser (0.6)

Mae Cyngor Sir Powys yn recriwtio cyfieithydd i ymgymryd ag amrywiaeth o waith cyfieithu ysgrifenedig a chyfieithu ar y pryd.

Cyflogwr: Cyngor Sir Powys

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,481 - £27,041

Dyddiad Cau: 09/08/2021

Cydlynydd Datblygu a Mentora

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,895 - £29,613

Dyddiad Cau: 10/08/2021

Swyddog Iaith Croesi’r Bont De Ddwyrain Cymru

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin i arwain ar ymestyn a datblygu sgiliau ieithyddol staff a phlant y darpariaethau drwy hyfforddiant iaith a mentora.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM 14 - £20,636 pro rata

Dyddiad Cau: 11/08/2021

Cyfieithydd

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Gyfieithydd llawn amser i weithio yn yr Uned Gymraeg flaengar am gyfnod penodol o 12 mis.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Gogledd Cymru

Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad Cau: 13/08/2021