Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 55 cofnodion | Tudalen 1 o 6

Pennaeth Personél

Rydym nawr yn chwilio am Bennaeth Personél i ymuno â ni yn barhaol, amser llawn i ddarparu arweinyddiaeth, cyngor a chefnogaeth sy'n gysylltiedig ag AD i'r Prif Swyddog Gweithredol, y Rheolwyr a'r...

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £35,745 - £37,890 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 27/04/2021

Cynorthwy-ydd Ymchwil / Cynllunio

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Cynllunio / Ymchwil i ymuno â thîm Eryri ar gontract tymor penodol dwy flynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £22,627 - £24,491 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 23/04/2021

Syrfêwr Eiddo

Mae Adra ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth rheoli Asedau 10-mlynedd uchelgeisiol newydd gyda golwg ar wella a thyfu ein busnes ymhellach. Byddwch yn rhan bwysig o gyflawni’r strategaeth...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,294 - £30,250

Dyddiad Cau: 22/04/2021

Rheolwr Cylch Meithrin Shotton

Ysgwyddo cyfrifoldeb am sicrhau bod y cylch yn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf posib o ragoriaeth gan ddatblygu’r gweithgareddau a chyfleusterau i’w llawn botensial.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £10 yr awr

Dyddiad Cau: 14/04/2021

Swyddog Ti a Fi Teithiol Conwy

Cydweithio â’r Rheolwr Talaith i drefnu amserlen wythnosol o ymweliadau â’r cylchoedd Ti a Fi sydd yn rhan o’r Cynllun Ymgymryd â rôl Arweinydd mewn 5 cylch Ti a Fi yn yr ardal a bennwyd

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM2: £17,505 pro rata

Dyddiad Cau: 14/04/2021

Uwch Swyddog Cynlluniau (Arloesedd) (2 x Swydd)

**2x swydd ar gael** Cyfle i weithio gyda chymunedau a busnesau er mwyn gwireddu amryw o ddatrysiadau arloesol yng Ngwynedd a Ynys Môn.

Cyflogwr: Menter Môn

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,608 - £27,069

Dyddiad Cau: 26/04/2021

Rheolydd Gofal

Mae Cwmni Seren yn darparu cefnogaeth i Unigolion gydag Anableddau Dysgu. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thîm o reolwyr a gofalwyr, a hynny mewn hinsawdd gartrefol ac adeiladol.

Cyflogwr: Seren Ffestiniog Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: Cyflog cychwynnol £30,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 28/04/2021

Uwch Swyddog Cynllunio

Rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Cynllunio i ymuno â ni yn llawn amser.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Powys

Cyflog: £24,491 - £32,234 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/04/2021

Swyddog Gweithredol Sirol ac Ymgynghorydd Amaeth-Amgylchedd De Cymru (Morgannwg a Gwent)

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethyddol Cymru (UAC). Byddwch yn brofiadol ac yn wybodus o gynlluniau amaethyddol Llywodraeth Cymru gyfredol a phosibl i’r dyfodol sydd....

Cyflogwr: Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,000 - yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 18/04/2021

Dirprwy Swyddog Gweithredol Sirol De Cymru

Byddwch yn darparu ystod o wasanaethau i aelodau Undeb Amaethyddol Cymru (UAC). Byddwch yn brofiadol ac yn wybodus o gynlluniau amaethyddol Llywodraeth Cymru gyfredol a phosibl i’r dyfodol sydd....

Cyflogwr: Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,000 - yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad

Dyddiad Cau: 18/04/2021