Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 18 cofnodion | Tudalen 1 o 2

Ysgrifenyddes / Ysgrifennydd

Dyletswyddau ysgrifenyddol safonol, yn cynnwys teipio awdio, ateb a chymryd galwadau ffôn, gwaith derbynnydd.

Cyflogwr: Llŷr James Cyf

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynol ar brofiad

Dyddiad Cau: 22/06/2020

Terminolegydd dan Hyfforddiant

Dyma gyfle i ymuno â thîm golygyddol Y Termiadur Addysg fel Terminolegydd o dan Hyfforddiant. Lleolir y tîm golygyddol yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

Cyflogwr: Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,715 – £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 08/06/2020

Cydlynnyd y Gymraeg, TAR - Cymru

Deiliad y rôl fydd cefnogi y Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a fod yn gyfrifol am addysgu ac asesu sgiliau iaith myfyrwyr yn cynnwys defnydd y Fframwaith Asesu...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,797 - £44,054 (pro rata)

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg, TAR - Cymru

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR - Cymru

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan....

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 01/06/2020

Swyddog Cyfathrebu

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm i chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu gweithgareddau ymwybyddiaeth gyhoeddus yn ogystal â gwaith materion cyhoeddus, partneriaeth a chyfryngau cymdeithasol cyn...

Cyflogwr: Y Comisiwn Etholiadol

Sir: Caerdydd

Cyflog: £27,840

Dyddiad Cau: 10/06/2020

Swyddog Cyswllt a Chefnogi Hybiau Cymunedol Ynys Môn

Swydd fydd yn adnodd i gefnogi a chynorthwyo'r rhwydwaith cynhwysfawr o Hybiau Cymunedol a sefydlwyd ar Ynys Môn ac ymateb yn gadarnhaol i leddfu problem unigrwydd ac arwahanrwydd ar yr Ynys.

Cyflogwr: Age Cymru Gwynedd a Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £19,950 - £23,450 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/06/2020

Swyddog Aelodaeth a Chyfathrebu

Rydym yn chwilio am unigolyn deinamig i chwarae rhan hollbwysig mewn datblygu proffil allanol a faint o bobl y mae’r mudiad yn cysylltu gyda nhw. Bydd hefyd disgwyl i’r unigolyn gynnig gwasanaeth...

Cyflogwr: Ynni Cymunedol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,000 - £24,000

Dyddiad Cau: 08/06/2020

Rheolwr Gweithrediadau Masnachol

Byddwch yn ymuno efo Tîm Trwsio, contractwr mewnol Adra, fel uwch reolwr gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw. Tîm Trwsio sy’n cyflawni holl waith cynnal a chadw...

Cyflogwr: Adra

Sir: Gwynedd

Cyflog: £47,621 - £50,553 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/06/2020

Swyddog Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Cyfnod Mamolaeth)

Dyma gyfle rhagorol i chwarae rhan allweddol yng ngwaith Cangen Bangor o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chyfrannu at y nod o gryfhau safle Prifysgol Bangor fel prif ddarparwr addysg uwch trwy...

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Sir: Gwynedd

Cyflog: £26,715 - £32,816 y flwyddyn ar Raddfa 6

Dyddiad Cau: 15/06/2020