Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 8 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Swyddog Cynnal a Chadw

Yn y rôl yma, fe fyddwch yn cyflawni archwiliadau effeithiol ac effeithlon ar eiddo gwag, yn ogystal ac archwiliadau ar waith trwsio ymatebol yn unol â chanllawiau priodol.

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,022 - £29,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 20/08/2020

Swyddog Ymchwil

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm Ymchwil Cynulleidfa S4C fel Swyddog Ymchwil, lle byddwch yn casglu a dehongli gwybodaeth o amrywiol ffynonellau i'n galluogi i ddeall anghenion a natur ein...

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol yn seiliedig ar brof

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant

Bydd y Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant yn gweithio yn agos gyda'r adrannau cynnwys, cyfathrebu, partneriaethau ac adnoddau dynol ac yn atebol i'r Cyfarwyddwr Partneriaethau.

Cyflogwr: S4C

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,000 - £28,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Tiwtor Cymraeg Gwaith

Bydd deiliaid y swydd yn gyfrifol am gydlynu ac addysgu'r ddarpariaeth Cymraeg Gwaith ar draws Grŵp Colegau NPTC. Bydd disgwyl i ddeiliad y swydd gynnal sesiynau 1:1 a mentora i sicrhau bod...

Cyflogwr: Grŵp Colegau NPTC

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,571 - £24,276 | £24,807 - £37,645

Dyddiad Cau: 11/08/2020

Cymhorthydd Dysgu Lefel 1 x 2 swydd

Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr brwdfrydig ac ymroddgar i ymgeisio am y Swyddi uchod yn yr ysgol hapus a llwyddiannus hon.

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 2 - £13,545 - £13,816

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Mentoriaid Academaidd x 3 swydd

Mae Ysgol Glan Clwyd yn edrych am hyd at dri pherson i fod yn fentoriaid academaidd yn yr ysgol gan weithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr Blynyddoedd 11, 12 a 13 er mwyn hyrwyddo eu dysgu...

Cyflogwr: Ysgol Glan Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: Gradd 5 - £15,870 - £17,522

Dyddiad Cau: 16/08/2020

Cydlynydd Barddas

Swydd gyffrous ac amrywiol sy’n cynnig cyfle i berson trefnus a brwdfrydig chwarae rhan sylweddol yn datblygu’r cyfraniad a wna’r Gymdeithas ym myd barddoniaeth Gymraeg.

Cyflogwr: Cymdeithas Gerdd Dafod

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £29,600 pro rata am 20 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 12/08/2020

Ymchwilydd Profiadol

Mae Boom Plant yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio ar gynnwys digidol i blant.

Cyflogwr: Boom Plant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 14/08/2020