Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 33 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Prif Swyddog Datblygu

Mae Cyfarwyddwyr Menter Iaith Abertawe yn awyddus i benodi arweinydd brwdfrydig a blaengar i hybu a hyrwyddo’r defnydd o'r Gymraeg yn y sir. Dyma gyfle i unigolyn arwain ac ysbrydoli eraill ac ysgogi

Cyflogwr: Menter Iaith Abertawe

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £28,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 15/12/2020

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (Rhan Amser)

Rydym yn edrych am unigolyn egnïol sydd â phrofiad ym maes marchnata a chyfathrebu i gynnig arweiniad i brosiectau’r Urdd.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,669 - £29,757 pro rata

Dyddiad Cau: 11/12/2020

Swyddog Bioamrywiaeth

Fel Swyddog Bioamrywiaeth, byddwch yn chwarae rhan allweddol mewn ymdrechion cadwraeth a gwella harddwch naturiol Eryri, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth ddiwylliannol.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Sir: Gwynedd

Cyflog: £25,481 - £27,741

Dyddiad Cau: 15/12/2020

Aelodau - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Sefydlwyd Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn 2000 er mwyn rhoi cyngor a gwybodaeth i'r ASB (atodlen 2 o’r Ddeddf Safonau Bwyd). Bydd cyngor a gwybodaeth o'r fath ar ddiogelwch bwyd, safonau bwyd...

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Honorariwm o £3,885 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 14/12/2020

Swyddog Rhestr Aros

Prif swyddogaeth y swydd hon yn Nhŷ Willcox fydd cynorthwyo â gweinyddu’r rhestr aros gyffredin am dai cymdeithasol, gan fewnbynnu ac asesu ceisiadau yn gywir ac yn brydlon gan sicrhau gwasanaeth...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: Gradd 4 - £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 09/12/2020

Swyddog Cyllid

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi unigolyn brwdfrydig a phrofiadol ar gyfer swydd Swyddog Cyllid. Bydd Deiliad y swydd wedi'i leoli yn yr Hwb.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf

Sir: Ceredigion

Cyflog: £11.50 yr awr

Dyddiad Cau: 11/12/2020

Rheolwr Cymorth Busnes i’r Aelodau

Mae'r tîm Cymorth Busnes i Aelodau yn rhoi cyngor ac arweiniad i'r Aelodau a'u staff cymorth ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael i'r Aelodau i'w helpu yn eu rôl fel cynrychiolwyr etholedi

Cyflogwr: Senedd Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £24,623 - £29,550

Dyddiad Cau: 08/12/2020

Cydlynydd Dysgu Ymarfer

Cydymffurfio â Pholisi Diogelu Corfforaethol yr awdurdod lleol a'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebau diogelu y mae'r polisi hwnnw'n eu gosod ar yr holl weithwyr, gan alinio â gwerthoedd craidd yr...

Cyflogwr: Cyngor Sir Ynys Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Gradd 8 - £39,880 - £42,821

Dyddiad Cau: 11/12/2020

Swyddog Clwb Cwtsh Gogledd Ddwyrain Cymru (rhithiol)

Prif gyfrifoldeb y swyddog ‘Clwb Cwtsh’ fydd cydlynu, hyrwyddo a marchnata wedyn cynnal (dros Microsoft ‘Teams’), o leiaf dau (ac yn ddelfrydol, mwy) “cwrs carlam” Cymraeg ar lefel cyn-fynediad...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM15 – MM20 £20,620 - £24,045 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/12/2020

Interniaeth

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael effaith gymdeithasol bositif, eisiau dysgu sgiliau newydd ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych

Cyflogwr: Basis

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Dyddiad Cau: 30/11/2020