Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 83 cofnodion | Tudalen 1 o 9

Swyddog Hyfforddiant a Chyfathrebu

Cynnal Cymru – Sustain Wales yw elusen datblygu cynaliadwy mwyaf blaenllaw Cymru. ‘Rydym yn darparu cyngor, hyfforddiant a chysylltiadau i helpu sefydliadau wneud penderfyniadau mentrus a fydd yn arwa

Cyflogwr: Cynnal Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,000 - £25,000 pro rata

Dyddiad Cau: 12/12/2021

Cydlynydd Asedau Lleol

Gwella cyfranogiad pobl ag anghenion gofal cymunedol ym mywyd y gymuned trwy ddatblygu a chydlynu systemau cymorth a gwybodaeth sy’n seiliedig ar y model Hyb Cymunedol.

Cyflogwr: Medrwn Môn

Sir: Ynys Môn

Cyflog: Pwynt SCP19 - £25481 (pro rata)

Dyddiad Cau: 07/01/2022

Golygydd Testun Deddfwriaethol

Rydym yn recriwtio Golygydd Testun Deddfwriaethol ar gyfer ein Tîm Gwasanaethau Cyfreithiol. Corff corfforaethol yw Comisiwn y Senedd (y Comisiwn), ac mae’n gyfrifol am ddarparu eiddo, staff...

Cyflogwr: Senedd Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £41,547 - £49,793 (Band Rheoli 1 - SEO)

Dyddiad Cau: 09/01/2022

Swyddog y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol (Mewnforion ac Allforion) – Benthyciad neu Benodiad Tymor Penodol, 12 mis)

Mae’r swydd hon yn cael ei hysbysebu fel penodiad tymor penodol/benthyciad am 12 mis. Bydd ymgeiswyr sydd eisoes yn Weision Sifil yn dod i’r ASB ar sail Benthyciad a bydd angen iddynt ofyn am...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,350 | £40,350

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Swyddog y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol – (Cynnal Rheolaethau Swyddogol Bwyd Anifeiliaid)

Mae rôl Swyddog y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol yn cynnig cyfle cyffrous i ymgeiswyr weithio'n agos ag ystod o randdeiliaid, gan helpu i sicrhau bod bwyd a bwyd anifeiliaid a gynhyrchir yng...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £37,350 | £40,350

Dyddiad Cau: 15/12/2021

Swyddog Gweithredu Rhaglenni, Cymru

Gan adrodd i’r Rheolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â’r Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni a Swyddogion Gweithredu eraill, y tîm Dysgu, a gyda chydweithwyr ar draws Into Film...

Cyflogwr: Into Film

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,000 - £28,000

Dyddiad Cau: 04/01/2022

Cyfieithydd Iaith Gymraeg (x 3 Swydd)

Mae'r Tîm Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ymgynghori yn chwilio am dri Chyfieithydd profiadol (2x parhaol ac 1x cyfnod penodol 12 mis) i gynorthwyo gwasanaeth cyfieithu'r Cyngor wrth gyflawni...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £22,183 i £24,491 ynghyd ag ychwanegiad marchnad £5,000

Dyddiad Cau: 06/01/2022

Swyddog Polisi - Cydraddoldeb a’r Gymraeg

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y tîm Cydraddoldeb, y Gymraeg ac Ymgynghori. Rydym yn chwilio am Swyddog Polisi - Cydraddoldeb a’r Gymraeg gwybodus a brwdfrydig i weithio mewn tîm prysur...

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Sir: Caerffili

Cyflog: £32,234 i £34,728 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 06/01/2022

Prif Swyddog Cynnwys

Dyma gyfle gwych i unigolyn rhagorol i ymuno â S4C ar adeg hynod gyffrous yn ei hanes. Mae rôl y Prif Swyddog Cynnwys yn allweddol ac yn atebol i'r Prif Weithredwr ac yn Aelod o Dîm Rheoli S4C...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 19/01/2022

Tiwtor / Asesydd Cynllun Prentisiaeth yr Urdd

(Mae Cynllun Prentisiaethau’r Urdd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i ymuno ar Adran Prentisiaethau fel Asesydd/Tiwtor Chwaraeon.

Cyflogwr: Urdd Gobaith Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Graddfa 4 : £24,477 (Pwynt 1) - £27,401 (Pwynt 4)

Dyddiad Cau: 10/01/2022