Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 32 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Prif Swyddog Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydraddoldeb

Rydym yn chwilio am Brif Swyddog brwdfrydig, egnïol a threfnus i ddatblygu pob agwedd o waith cenedlaethol Amrywiaeth Cynhwysiant a Chydraddoldeb Mudiad Meithrin. Fel Prif Swyddog Amrywiaeth...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM25 – MM28: £28,463 - £31,117

Dyddiad Cau: 03/11/2020

Tiwtoriaid / Aseswyr Wrth Gefn (Staff Banc) - Ar draws Gymru

Rydym yn chwilio am diwtoriaid / aseswyr cymwys i gyflwyno hyfforddiant ac i asesu dysgwyr yn unol â gofynnion CBAC / City and Guilds. Bydd angen defnyddio amrywiaeth o ddulliau asesu.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: MM16 - £21,371 pro rata

Dyddiad Cau: 06/11/2020

Swyddog Ieuenctid (Bro Dur)

Mae Menter Iaith CNPT yn chwilio am Swyddog Ieuenctid brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn Ysgol Bro Dur drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau.

Cyflogwr: Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Sir: Castell-Nedd Port Talbot

Cyflog: £16,000

Dyddiad Cau: 04/11/2020

Ymddiriedolwyr

Ry’n ni’n chwilio am aelodau newydd i ymuno â’r Bwrdd er mwyn ein helpu ni i gyflawni gweledigaeth y cwmni. Dyma gyfle gwerthfawr i gyfrannu at ddiwylliant Cymru ac i fod yn rhan o fyd y celfyddydau.

Cyflogwr: Theatr Genedlaethol Cymru

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Rôl wirfoddol - modd hawlio costau

Dyddiad Cau: 16/11/2020

Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Swyddog Prosiectau – Ymgysylltu Cyfrwng Cymraeg (Gwyddoniaeth) ar ein campws...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Abertawe

Cyflog: £26,715 - £30,046 pro rata y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2020

Swyddog Technoleg Gwybodaeth

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio gyda darpariaethau Mudiad Meithrin. Dylai’r person fod yn frwd dros y Gymraeg, gyda phersonoliaeth sy’n caniatáu iddi/iddo gyfathrebu yn effeithiol...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,620 - £24,045

Dyddiad Cau: 09/11/2020

Swyddog Datblygu Sesiwn Fawr Dolgellau

Dyma gyfle cyffrous i rywun gyda diddordeb brwd yn y celfyddydau i arwain ar ddatblygiad yr ŵyl yn 2021-22 a thu hwnt.

Cyflogwr: Sesiwn Fawr Dolgellau

Sir: Gwynedd

Cyflog: £20,000 pro rata

Dyddiad Cau: 20/11/2020

Cyfieithydd

Cyfle cyffrous i ymuno â'r tîm o 24 cyfieithydd yng Ngwasanaeth Cyfieithu Cyngor Conwy wrth i ni ddatblygu unwaith yn rhagor i gynnig gwasanaeth i sefydliadau eraill, swydd lawn amser neu ran-amser.

Cyflogwr: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sir: Conwy

Cyflog: £25,991 - £29,577

Dyddiad Cau: 05/11/2020

Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon (Mathemateg Gynradd) (Cyfrwng Cymraeg)

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi unigolyn â chymwysterau a phrofiad addas ar gyfer swydd Darlithydd neu Uwch Ddarlithydd: Addysg Gychwynnol Athrawon....

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £35,845 – £41,526 / £42,792 – £51,034

Dyddiad Cau: 29/10/2020

Cyfieithydd

Bydd deiliad y swydd yn aelod o'r Tîm Cyfieithu, a leolir yn Uned Gymraeg y Brifysgol. Mae'r Uned Iaith Gymraeg yn arwain datblygiad a thwf darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar gyfer...

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,217 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/11/2020