Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 22 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Cydlynydd Hwb Menter

Bwriad y rôl Cydlynydd Hwb hon yw cefnogi’r Rheolwr Hyb i gydlynu gwasanaethau cefnogi entrepreneuraidd sy’n cael eu cynnig yn y gymuned hyb, gan sicrhau bod cleientiaid yn profi taith gleient lefn.

Cyflogwr: Busnes mewn Ffocws

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,500 - £23,600

Dyddiad Cau: 15/07/2020

Cydlynydd Ymgysylltu

Mae’r Cydlynydd Ymgysylltu (Marchnata) yn cefnogi’r Rheolwr Hyb wrth gydlynu rhaglen ymgysylltu gynhwysfawr a datblygu perthnasau rhanddeiliaid yn y gymuned gyda chleientiaid, darparwyr cefnogaeth...

Cyflogwr: Busnes mewn Ffocws

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,000 - £25,000

Dyddiad Cau: 15/07/2020

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol profiadol i weithio ar raglenni Cymraeg byw o’n stiwdio deledu yn Llanelli. Mae Stiwdios Tinopolis yn rhan o Grwp Tinopolis sydd â chwmnïau...

Cyflogwr: Heno/Prynhawn Da - Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Dibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/07/2020

Rheolwr Uned Iaith Gymraeg

Dyma gyfle cyffrous ac arloesol i sefydlu, arwain a rheoli ein Huned Iaith Gymraeg i sicrhau bod Ty’r Cwmnïau yn darparu gwasanaeth o safon i'n cwsmeriaid sy'n siarad Cymraeg, yn unol â'n...

Cyflogwr: Ty’r Cwmnïau

Sir: Caerdydd

Cyflog: £28,913 - £34,174

Dyddiad Cau: 16/07/2020

Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol

Mae'r swydd yn cynnig cyfle unigryw i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau allweddol mewn maes polisi uchel ei broffil. Bydd deiliad y swydd yn cael y cyfle i chwarae rhan uniongyrchol yn y broses o...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £80,648 - £84,230

Dyddiad Cau: 20/07/2020

Swyddog Ti a Fi Teithiol Gwynedd

Disgwylir i’r person a benodir fod a phrofiad o arwain gweithgareddau chwarae ar gyfer plant o dan oed ysgol ynghyd â phrofiad o drefnu rhaglen o weithgareddau cefnogol ar gyfer rhieni/gwarchodwyr.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,161 pro rata

Dyddiad Cau: 19/07/2020

Cydlynydd Prosiect Byw yn Annibynnol

Mae'r prosiect Byw yn Annibynnol yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Grwp Cynefin. Bwriad y prosiect yw atal digartrefedd ymysg pobl ifanc trwy addysgu a chodi ymwybyddiaeth.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £24,771 - £27,879 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Cyfrifol am ddatblygu ac arwain ar weithredu ein strategaeth gyfathrebu yn fewnol ar draws Grŵp Cynefin ac yn allanol gyda’n rhanddeiliaid;

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,289 - £37,467 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 17/07/2020

Hyfforddwr - Cymunedau Digidol Cymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn sefydliad arloesol, blaengar, sy'n canolbwyntio ar helpu Cymru i ddod yn genedl well, decach a mwy cydweithredol. Am bron i 40 mlynedd, rydym wedi cefnogi twf cwmnï

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £23,117 - £27,534

Dyddiad Cau: 26/07/2020

Rheolwr Prosiect ESF

Pwrpas y Swydd •Arwain, rheoli a gweithredu y prosiect ESF ar gyfer Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru. •Cyflawni deilliannau a thargedau’r prosiect o fewn yr amserlen ac yn unol gyda’r hyn sydd wedi...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £32,878 - £35,934

Dyddiad Cau: 10/07/2020