Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 85 cofnodion | Tudalen 1 o 9

Newyddiadurwr  (Rhaglenni Cymraeg)

Rydym yn chwilio am newyddiadurwr brwd gyda digonedd o syniadau ac uchelgais glir i greu cynnwys materion cyfoes blaengar. Gyda phrofiad o gynhyrchu straeon materion cyfoes ym myd darlledu...

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 27/09/2021

Swyddog Marchnata

Cyfle gwych i unigolyn i greu a gweithredu cynllun marchnata a chyfathrebu gyda ffocws penodol ar gefnogi cyfathrebu allanol gyda rhanddeiliaid allweddol, diwydiant ffermio a'r rhai sy'n cadw ceffylau

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,895 - £29,613 (gan ddechrau ar £26,895)

Dyddiad Cau: 04/10/2021

Cyflogwr: Datblygiadau Egni Gwledig

Sir: Gwynedd

Cyflog: £30,000

Dyddiad Cau: 11/10/2021

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu)

Byddwch yn gweithio ochr yn ochr â thîm cyfathrebu bach, cyfeillgar ac ymroddedig sy'n anelu at gysylltu â'r cyhoedd ar amrywiaeth o lwyfannau o gyfryngau traddodiadol i rai arloesol trwy'r...

Cyflogwr: Cyngor Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £25,481 - £28,672

Dyddiad Cau: 05/10/2021

Swyddog Tai

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori: gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas;delio gydag achosion o ymddygiad g/gymdeithasol

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,895 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/10/2021

Gweithiwr Cefnogaeth Atal Digartrefedd

Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth yn y gymuned ac mewn eiddo preswyl tai â chefnogaeth (24/7) sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,090 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Gweithiwr Plant a Phobl Ifanc

Pwrpas y Swydd: Darparu gwasanaeth cefnogi o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref yn y gymuned sydd ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £21,090 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Mentor Trais yn y Cartref (Arfon)

Pwrpas y Swydd: • Darparu gwasanaeth mentora o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn lloches ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Gwynedd

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Mentor Trais yn y Cartref (Ynys Môn)

Pwrpas y Swydd: • Darparu gwasanaeth mentora o ansawdd uchel i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n dioddef o drais yn y cartref mewn lloches ag anghenion isel, canolig ag uchel’ fel bo Gorwel yn rhagori.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: £17,443 - £18,299 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 30/09/2021

Swyddog Cyswllt Teulu

Fel rhan o ymateb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i bandemig COVID-19, mae cyfleoedd cyffrous wedi codi ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £18,576 - £19,918

Dyddiad Cau: 22/09/2021