Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 66 cofnodion | Tudalen 1 o 7

Rheolwr Gwerthu Ar-lein

A hoffech swydd Rheolwr Manwerthu Ar-lein i gymryd cyfrifoldeb dros wefan portmeironOnline.co.uk o brif swyddfa’r cwmni ym mhentref Portmeirion ger Penrhyndeudraeth.

Cyflogwr: Siopau Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: I'w drafod, dibynnol ar brofiad a sgiliau

Dyddiad Cau: 30/06/2021

Prif Weithredwr

Mae Plaid Cymru yn chwilio am berson eithriadol i fod yn Brif Weithredwr - i arwain tîm staff y Blaid ac i sbarduno twf a datblygiad y Blaid.

Cyflogwr: Plaid Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £53,788

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Swyddog Trefi Marchnad Gwledig ( x 3 swydd)

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi Swyddogion Trefi Marchnad a fydd yn cefnogi'r gwaith o gyflawni Menter Deg Tref Sir Gaerfyrddin. Nod y fenter hon yw datblygu gweledigaeth strategol hirdymor...

Cyflogwr: Cyngor Sir Gâr

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: £25,481 - £29,577

Dyddiad Cau: 21/06/2021

Swyddog Cefnogi Prosiect - Cymunedau Gwyrdd

Rydym yn edrych am Swyddog Cefnogi Prosiectau ar gyfer y prosiect Cymunedau Gwyrdd yng Ngogledd Dwyrain Cymru.

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £21,937-£23,589

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Swyddog Rheoli Prosiect - Cymunedau Gwyrdd

Swydd llawn amser i reoli a gweithredu Prosiect Cymunedau Gwyrdd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru - gellir ystyried rhan amser / rannu swydd

Cyflogwr: Cadwyn Clwyd

Sir: Sir Ddinbych

Cyflog: £28,406 i £30,307

Dyddiad Cau: 28/06/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson gweithgar, brwd a chydwybodol i ymgymryd â’r swydd uchod. Bydd gan y person a benodir gwybodaeth am drefniadau gweinyddol a sgiliau rhyngbersonol da.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ceredigion

Cyflog: MM15-20 £21,032 - £24,526

Dyddiad Cau: 27/06/2021

Rheolwr Archwilio

Rydym yn chwilio am Reolwr Archwilio i arwain portffolio o waith Archwilio Perfformiad yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £60,125 - £69,527

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Codwr Arian Dan Hyfforddiant a Chydlynydd Prosiect

Rydym yn recriwtio codwr arian ar ddechrau ei yrfa i ymuno â thîm Volcano. Mae’r rôl yn cynnwys adeiladu perthnasoedd gyda chodwyr arian, ymchwilio ac ysgrifennu ceisiadau cyllid a helpu i...

Cyflogwr: Cwmni Theatr Volcano

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £20,000 y flwyddyn (pro rata)

Dyddiad Cau: 02/07/2021

Gofalwr (rhan amser)

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi unigolyn profiadol i ymgymryd â gwaith gofalu a chynnal a chadw yn y ganolfan gymunedol (Yr Hwb).

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf (25 awr)

Sir: Ceredigion

Cyflog: £9.00 an hour

Dyddiad Cau: 25/06/2021

Swyddog Sgwrsio Lleol

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn ceisio penodi dau Swyddog Sgwrsio Lleol i yrru anghenion ymgysylltu cymunedol y Fforwm yn eu blaenau.e blaenau.

Cyflogwr: Fforwm Cymunedol Penparcau Cyf (25 awr)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £14,950 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/06/2021