Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 33 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Uwch Ymchwilydd (Arforol)

Mae Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn dymuno penodi Uwch Ymchwilydd (Arforol), swydd allweddol yn ei dîm Arolygu ac Ymchwilio.

Cyflogwr: Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £30,600 - £37,410

Dyddiad Cau: 01/12/2020

Cynorthwyydd Cefnogi Busnes (2 Swydd)

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr cymunedol mwyaf yn y DU - rydym yn falch o ddyfarnu arian a godir gan chwaraewyr.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £17,893 i £19,557

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Swyddog Gweithredu Rhaglenni, Cymru

Gan adrodd i’r Rheolwr Gweithredu Rhaglenni a chydweithio’n agos â’r Cydlynydd Gweithredu Rhaglenni, y tîm Cymorth Cyfrifon a’r tîm Dysgu, mae Swyddogion Gweithredu Rhaglenni’n chwarae rôl...

Cyflogwr: Into Film

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,000 - £25,500

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Cyfieithwyr / Uwch-Gyfieithwyr

Cyfle cyffrous i ymuno â chwmni blaengar a chyfeillgar. Mae Trywydd yn chwilio am uwch-gyfieithwyr neu gyfieithwyr profiadol i ymuno â’r tîm.

Cyflogwr: Trywydd Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £33,000 + pensiwn + buddiannau

Dyddiad Cau: 09/10/2020

Rheolwr Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Mae National Theatre Wales yn recriwtio Rheolwr Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu newydd.

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: £35 - £37K

Dyddiad Cau: 16/10/2020

Rheolwr Datblygu: Sector Bwyd (De Orllewin Cymru) (cyfnod mamolaeth)

Cyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiad bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy'n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,277 - £35,358

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Pennaeth Polisi a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant dros dro

Bydd yr Ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar ddylanwadu polisïau allanol a rheoli a datblygu polisïau mewnol ar gyfer Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru, ynghyd â chyflwyno a chynllunio camau...

Cyflogwr: Ombudsman Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £38,892 - £43,857

Dyddiad Cau: 05/10/2020

Swyddog Iechyd Praidd a Buches

Bydd y Swyddog Iechyd Praidd a Buches yn gweithio o’n swyddfa yn Aberystwyth, a bydd yn adrodd i'r Rheolwr Datblygu Diwydiant a Chysylltiadau. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â gweithgarwch...

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Ceredigion

Cyflog: £24,137 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 12/10/2020

Interniaeth Adnoddau Dynol

Mae’r rôl hon yn cynnig cyfle gwych i chi ddatblygu eich sgiliau trwy ddysgu a hyfforddi ymarferol, gan gynnwys gweithio tuag at ennill cymhwyster Lefel 5 CIPD (Sefydliad Siartredig Personél a...

Cyflogwr: Coleg Pen-y-Bont

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: £18,224 - £19,112

Dyddiad Cau: 08/10/2020

Rheolwr Gweithredu

Mae arnom angen Rheolwr Gweithredu dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) sy'n dda hefo pobl, yn deall gweithrediadau gwestai, ac yn arweinydd effeithiol.

Cyflogwr: Portmeirion Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £28,000 - £35,000

Dyddiad Cau: 31/10/2020