Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 41 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Cymorth Ymholiadau’r Cyhoedd  - Powys

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â ni fel Swyddog Ymholiadau’r Cyhoedd yn y Drenewydd, Powys. Mae’r swydd hon yn cynnwys gweithio ar ddesg flaen yr orsaf heddlu.

Cyflogwr: Heddlu Dyfed-Powys

Sir: Powys

Cyflog: £19,860 i £21,135

Dyddiad Cau: 10/03/2021

Swyddog Gweithredol Datblygu Marchnad Manwerthu'r DU (Dros dro)

Hyrwyddo brandiau Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc yn y sector manwerthu mewn cydweithrediad â manwerthwyr lluosog ac annibynnol yn y Deyrnas Unedig.

Cyflogwr: Hybu Cig Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £33,452 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15/03/2021

Gweinyddwr Ehangu Cyfranogiad

Mae'r tîm Ehangu Cyfranogiad ac Allgymorth, sy'n rhan o dîm Recriwtio Myfyrwyr ehangach y DU, am benodi Gweinyddwr Ehangu Cyfranogiad. Bydd deiliad y swydd yn cynnig cefnogaeth weinyddol effeithiol...

Cyflogwr: Prifysgol Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,612 - £21,814 y flwyddyn (Gradd 3)

Dyddiad Cau: 09/03/2021

Swyddog Gweinyddol

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i gefnogi a chynorthwyo’n tim bychan i greu Dyffryn Gwyrdd cynaliadwy.

Cyflogwr: Partneriaeth Ogwen

Sir: Gwynedd

Cyflog: £19,528.60 pro rata

Dyddiad Cau: 19/03/2021

Swyddog Prosiect

Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n benodol ar brosiectau ym maes Cymraeg Gwaith ar ran Rhagoriaith ac yn gyfrifol am drosi deunyddiau dysgu iaith sy’n bodoli’n barod yn ddeunyddiau dysgu o bell...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/03/2021

Newyddiadurwr

Mae ITV Cymru Wales yn chwilio am newyddiadurwr i weithio gyda’r tîm materion cyfoes Cymraeg.

Cyflogwr: ITV Cymru Wales

Sir: Caerdydd

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 05/03/2021

Swyddog Datblygu Cymunedol (Ardal Sir Fynwy)

Ydych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg? Mae Sefydliad Corfforedig Elusennol Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith....

Cyflogwr: Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Sir: Torfaen

Cyflog: £21,074 - £23,111

Dyddiad Cau: 24/03/2021

Rheolwr Fframwaith Deunyddiau

Rheolwr Fframwaith Deunyddiau £39,379 y flwyddyn (Bydd y cyflog yn cael ei adolygu yn flynyddol gan gymryd i ystyriaeth tŵf y fframwaith deunyddiau) / Parhaol

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,379 y flwyddyn / per annum

Dyddiad Cau: 11/03/2021

Pennaeth Pobl a Chymunedau

Allwch chi ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth y bydd Bannau Brycheiniog yn ‘dirwedd gyfoethog a gwydn a fydd yn helpu cymunedau i fyw yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol’?

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,821 -£46,845

Dyddiad Cau: 19/03/2021

Pennaeth Tirwedd ac Adfer Natur

Allwch chi ein helpu ni i wireddu ein gweledigaeth y bydd Bannau Brycheiniog yn ‘dirwedd gyfoethog a gwydn sy’n helpu cymunedau i fyw yn ffyniannus ac yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol?

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £42,821 - £46,845

Dyddiad Cau: 19/03/2021