Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 28 cofnodion | Tudalen 1 o 3

Gweinyddydd

Darparu gweinyddiaeth effeithiol ac effeithlon fel aelod o dîm, a chymorth reprograffeg i'r dderbynfa, y gyfarwyddiaeth, Cambria Heini, lleoliadau, cyswllt ysgolion, neilltuo cerbydau...

Cyflogwr: Coleg Cambria

Sir: Sir y Fflint

Cyflog: £18,812 - £20,123

Dyddiad Cau: 27/11/2019

Ymgynghorydd Gwasanaethau Recriwtio (Y Ddesg Gymorth)

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, ymrwymedig, sy'n canolbwyntio ar y cwsmer, sydd wedi cael profiad trin galwadau i ymuno â'n Tîm Recriwtio ymroddedig a llwyddiannus ar Ddesg Gymorth Cymru...

Cyflogwr: Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: £18,813 i £20,795

Dyddiad Cau: 09/12/2019

Swyddog Gweinyddol Cymraeg i Blant

Mae Cymraeg i Blant yn chwilio am Swyddog Gweinyddol dros gyfnod mamolaeth. Am fwy o wybodaeth, gweler y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Sir: Ynys Môn

Cyflog: MM15 £20,215 (pro rata) y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Pennaeth Cynorthwyol Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor (Dwy Swydd ar gael)

Dyma gyfle prin i ymuno ag Uwch Dîm Rheoli Coleg Menai a Choleg Meirion-Dwyfor fel Pennaeth Cynorthwyol sydd â chyfrifoldebau ar draws y ddau goleg. Rydym yn chwilio am ddau unigolyn brwdfrydig ac...

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Sir: Gwynedd

Cyflog: £61, 768 - £64, 363 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Rheolwr Prosiect Newid cyfnod penodedig 24 mis

Rydym am benodi Rheolwr Prosiect Newid a fydd yn gyfrifol am ymgorffori newid a rhagoriaeth rheoli prosiect, trwy'r prosiectau y byddwch yn eu rheoli'n uniongyrchol a Rhaglen Newid WAO y byddwch...

Cyflogwr: Swyddfa Archwilio Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £40,071 - £46,515

Dyddiad Cau: 04/12/2019

Cydlynydd Gweinyddol (Sector Cig Coch) (dros dro)

Cyfle gwych i ymuno â thîm Cyswllt Ffermio i ddarparu cefnogaeth weinyddol i'r rhaglen, gan ganolbwyntio ar y sector cig coch.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Sir: Ceredigion

Cyflog: £19,376 - £22,768

Dyddiad Cau: 20/11/2019

Rheolwr Effaith Ymchwil a Chyfathrebu

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Cyflogwr: Prifysgol Aberystwyth

Sir: Ceredigion

Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn pro rata

Dyddiad Cau: 01/12/2019

Cynorthwy-ydd Cyfathrebu

Byddwch chi’n cefnogi y tim sy’n gyfrifol am gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol i rannu y gwaith rydyn ni’n ei wneud ar ran plant a phobl ifanc gyda’r cyhoedd.

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Sir: Abertawe

Cyflog: £20,000 y flwyddyn i ddechrau

Dyddiad Cau: 25/11/2019

Rheolwr Datblygu Tir

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £50,553

Dyddiad Cau: 28/11/2019

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Bydd gennych gyfrifoldeb dros sicrhau fod ein cwsmeriaid yn gallu byw mewn cartrefi o'r safon gorau posibl.

Cyflogwr: Adra

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Hyd at £62,280 + 7.5% lwfans car

Dyddiad Cau: 28/11/2019