Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 93 cofnodion | Tudalen 1 o 10

Ysgoloriaeth PhD

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar radd mewn pwnc perthnasol ynghyd â sgiliau rhyngbersonol ardderchog, profiad o weithio’n gymunedol, uchelgais i ddatblygu fel ymchwilydd a diddordeb byw...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Ysgoloriaeth lawn

Dyddiad Cau: 07/06/2021

Cynorthwy-ydd Gweinidogaethol - Cylch Llandeilo A’r Arfordir

Gwahoddwn rhai â diddordeb mewn hybu gwaith Cristnogol ac Eglwysig i ymddiddori yn y swydd o Gynorthwyydd Gweinidogaethol i wasanaethu yng Ngofalaeth Cylch Llandeilo a’r Arfordir.

Cyflogwr: Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,003.87 - £27,634.74

Dyddiad Cau: 11/06/2021

Cymorth Busnes

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o’r Tîm Cymorth Busnes yng Nghyfarwyddiaeth yr ASB yng Nghymru.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,466 (Cenedlaethol) y flwyddyn, £26,931 (Llundain) y flwyddyn.

Dyddiad Cau: 23/05/2021

Cyfieithydd

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig ac awyddus i ymuno â Thîm Gwasanaethau' r Gymraeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,907 - £30,615

Dyddiad Cau: 20/05/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chynnwys yn datblygu ein cynnwys a’n cyfathrebu digidol mewn ffyrdd creadigol a chysylltiol sy’n procio’r dychymyg ac yn meithrin perthnasoedd gyda’n...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 11/06/2021

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Bydd y Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu yn cyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu creadigol, rhyfeddol a chysylltiol, wedi’u cynllunio i adeiladu ac yna cryfhau perthnasoedd â’n cynulleidfaoedd; a bac

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £27,000

Dyddiad Cau: 04/06/2021

Cynorthwyydd Gweithredol

Mae’r Cynorthwyydd Gweithredol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y timau Gweithredol a Chynhyrchu, gyda ffocws penodol ar reoli dyddiadur ar gyfer y Cyfarwyddwr Artistig a chymorth contractio a...

Cyflogwr: National Theatre Wales

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £22,500

Dyddiad Cau: 04/06/2021

Gohebydd

Dyma gyfle cyffrous i berson brwdfrydig ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da yn ein canolfan deledu yn Llanelli yn gweithio ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Cyflogwr: Tinopolis

Sir: Sir Gaerfyrddin

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 31/05/2021

Swyddog Ieuenctid Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am Swyddog Ieuenctid hyderus ac egnïol i ymuno â'r tîm i ddatblygu prosiectau i bobl ifanc ac i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal.

Cyflogwr: Menter Iaith Bro Ogwr

Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyflog: Graddfa 9-12, sef £20,865-£23,580 pro rata (yn ddibynnol ar brofiad)

Dyddiad Cau: 28/05/2021

Swyddog Ariannu De Cymru - Rhan amser (0.6 CALl)

Amdanom Ni Cronfa Gymunedol Y Loteri Genedlaethol yw ariannwr mwyaf gweithgareddau cymunedol yn y Deyrnas Unedig - rydym yn falch o fod yn dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr Y Loteri Genedlaethol.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £25,282 i £29,495 + buddion hael

Dyddiad Cau: 19/05/2021