Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 31 cofnodion | Tudalen 1 o 4

Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid

Mae gennym gyfle cyffrous i Uwchweithiwr Achos Cwsmeriaid dros dro helpu i gefnogi'r tîm Cysylltiadau Defnyddwyr yn swyddfa Caerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio ei brofiad...

Cyflogwr: CCW

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,600 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Swyddog Pwnc (Cymraeg Iaith Gyntaf)

Swyddogion pwnc sy'n arwain ac yn cynnig gweledigaeth ar gyfer eu meysydd pwnc penodol, yng nghyd-destun fframweithiau cymwysterau sy'n datblygu. Yn rhan o'r rôl strategol hon mae gofyn bod yn...

Cyflogwr: CBAC

Sir: Caerdydd

Cyflog: £53,010 - £56,151 pro rata

Dyddiad Cau: 29/01/2021

Tiwtor Cwricwlwm Saesneg  – TAR Cymru

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Saesneg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag darpar athrawon, Partneriaid ysgol ac...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Rhwng £41,528 a £49,553

Dyddiad Cau: 02/02/2021

Cydlynydd y Gymraeg, TAR – Cymru

Bydd deiliad y rôl yn cefnogi’r Tiwtor Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu sgiliau iaith myfyrwyr yn cynnwys defnyddio’r Fframwaith...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Sir: Caerdydd

Cyflog: Rhwng £33,797 a £40,322

Dyddiad Cau: 01/02/2021

Swyddog Gosod Tai

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 28/01/2021

Swyddog Prosiectau Cymunedol

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyd

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Sir: Gwynedd

Cyflog: £24,527 - £27,022

Dyddiad Cau: 28/01/2021

Technegydd TG (2 swydd)

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar hanes o weithio fel Technegydd TG ynghyd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd masnachol a/neu addysgol. Bydd gan ymgeiswyr ddealltwriaeth gadarn o osod caledwedd...

Cyflogwr: Coleg Gŵyr Abertawe

Sir: Abertawe

Cyflog: £20570 - £22392

Dyddiad Cau: 26/01/2021

Ceidwad Parc Bute

Mae gweithio fel Ceidwad Parc Bute ymroddedig yn gyfle gwych i unigolyn talentog sy'n angerddol am natur a'r awyr agored. Byddwch yn bresenoldeb gweladwy yn y parc ac yn darparu gwasanaeth rheng...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £19,698 - £21,748

Dyddiad Cau: 08/02/2021

Cyfieithydd, Golygydd a Phrawf-ddarllenydd

Gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig Atebol.

Cyflogwr: Atebol

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 21/01/2021

Cynghorydd Llys Teulu (Cymraeg yn hanfodol)

Mae rôl Cynghorydd Llys Teulu yn gyfle cyffrous i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant ledled Cymru sy'n ymwneud ag Achosion Llys Teulu.

Cyflogwr: Llywodraeth Cymru

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £39,310 - £47,000

Dyddiad Cau: 01/02/2021