Hysbysfwrdd Swyddi Cymru
 
Yma, gwelwch hysbysebion swyddi gan fusnesau, sefydliadau, elusennau, ysgolion, prifysgolion a cholegau ar hyd a lled Cymru. Mae’r holl swyddi sy'n cael eu hysbysebu yma’n gofyn bod sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol. Defnyddiwch y cyfleuster chwilio uchod neu defnyddiwch y categorïau isod i chwilio am swyddi. Cofiwch ddychwelyd yn fuan er mwyn dod o hyd i’r swyddi diweddaraf.
Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 48 cofnodion | Tudalen 1 o 5

Rheolwr Cynllun Llwybr Carlam Ffeithiol Cymru

Rydym yn dymuno gweithio gyda Rheolwr rhan-amser a fydd yn arwain y cynllun dros gyfnod o 18 mis, yn rhannu ei frwdfrydedd dros gynhyrchu ffeithiol ac yn mwynhau defnyddio’i wybodaeth a’i graffter...

Cyflogwr: S4C | BBC Cymru Wales | Channel 4

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: I'w drafod

Dyddiad Cau: 08/07/2019

Cyfieithydd

Mae Gwasanaeth Cyfieithu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn chwilio am Gyfieithydd llawn amser i weithio yn yr Uned Gymraeg flaengar am gyfnod dros dro hyd at fis Awst 2020.

Cyflogwr: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,214 i £30,112

Dyddiad Cau: 11/07/2019

Ymarferydd Rhianta

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Thîm Rhianta Caerdydd, sy’n rhoi cyngor a chymorth i deuluoedd yn byw yng Nghaerdydd. Rydym yn chwilio i benodi Ymarferydd Rhianta dros dro...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £21,166 - £24,799 pro rata

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Rheolwr Cyfranogiad Cymunedol (IRC82092) Castell Penrhyn

Rydym ar fin cychwyn ar gyfnod pwysig o waith ailddatblygu’r profiad a gynigir i ymwelwyr yn y castell sy’n rhan o brosiect Trawsnewid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyflogwr: Ymddiriedolaeth Genedlaethol (Castell Penrhyn)

Sir: Gwynedd

Cyflog: £27,735 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/07/2019

Mae S4C yn chwilio am Cynorthwyydd Adran Gyfathrebu i ymuno ag Adran Brysur dros gyfnod mamolaeth. Byddwch yn gyfrifol am holl agweddau gweinyddol yr Adran ynghyd ag ymgymryd â rhai dyletswyddau...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £21,044.37 - £26,537.45 yn unol â phrofiad

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Mae S4C yn chwilio am berson cymwys a phrofiadol i gydlynu prosiectau a digwyddiadau cymunedol y Sianel. Mae S4C yn awyddus i weithio'n agos gyda chymunedau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys...

Cyflogwr: S4C

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £26,537 - £32,030 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 09/07/2019

Rheolwr Fflyd, Peiriannau ac Offer

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n...

Cyflogwr: Cartrefi Cymunedol Gwynedd

Sir: Gwynedd

Cyflog: £29,449 - £32,095 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 11/07/2019

Swyddog Tai x 2 (Dinbych)

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol - gosod eiddo yn deg ac yn effeithiol; mwyafu incwm rhent y Gymdeithas; delio gydag achosion o ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Sir: Lleoliad i'w gweld yn y swydd ddisgrifiad

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 04/07/2019

Darlithydd Mathemateg (TGAU/Sgiliau Hanfodol)

Mae datblygu sgiliau Mathemateg ein dysgwyr yn flaenoriaeth, felly rydym wedi buddsoddi yn sylweddol yn ein Tîm Sgiliau newydd. O ganlyniad i swydd wag yn yr adran rydym yn chwilio am ddarlithydd...

Cyflogwr: Coleg Gwent

Sir: Casnewydd

Cyflog: £20,021 - £39,401

Dyddiad Cau: 03/07/2019

Athro Arbenigol

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Tîm Addysgu Arbenigol – Iechyd a Lles Emosiynol, i Athro brwdfrydig, ymrwymedig, cymwys a phrofiadol ymuno â’r tîm o fis Medi 2019 neu cyn gynted â phosibl.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Sir: Caerdydd

Cyflog: £23,720 - £35,008

Dyddiad Cau: 05/07/2019