Rheolydd Gofal

Trosolwg

Mae Cwmni Seren yn darparu cefnogaeth i Unigolion gydag Anableddau Dysgu. Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thîm o reolwyr a gofalwyr, a hynny mewn hinsawdd gartrefol ac adeiladol.

Cyflogwr: Seren Ffestiniog Cyf

Cyflog: Cyflog cychwynnol £30,000 yn ddibynnol ar brofiad

Dyddiad Cau: 28/04/2021 (12 diwrnod)

Amser Cau: 00:00:00

Lleoliad

Seren Ffestiniog Cyf Unit 1 & 2 Llwyn Gell Industrial estate Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, Cymru LL413NE

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Awen Thomas

Ffôn: 01766832378

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Mae Cwmni Seren yn darparu cefnogaeth i Unigolion gydag Anableddau Dysgu.
Bydd cyfle i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda thîm o reolwyr a gofalwyr, a hynny mewn hinsawdd gartrefol ac adeiladol.

Mae’r swydd yn Llawn Amser / Parhaol

Cyflog cychwynnol £30,000 yn ddibynnol ar brofiad.

Dyddiad Cau : Canol dydd Ebrill 28ain 2021

Mae rhaid i’r ymgeisydd feddu a phrofiad a chymwysterau perthnasol.

Bydd sgiliau cyfathrebu (ysgrifenedig a llafar) yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am gopi o'r Swydd ddisgrifiad cysylltwch ag Awen Thomas (awen@seren.cyf.org)

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*