Rheolwr Ymgyrch Climate Cymru

Trosolwg

Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn gweithio gyda phartneriaid, llysgenhadon a busnesau i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein targed o anfon 50,000 o leisiau amrywiol o Gymru i COP26.

Cyflogwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Cyflog: £27,041 pro rata (0.6 FTE)

Dyddiad Cau: 19/04/2021 (3 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Y Deml Heddwch Rhodfa’r Brenin Edward VІІ, Parc Cathays Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF103AP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: S Ventris-Field

Ffôn: 02920228549

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ymghylch Climate.Cymru

Mae Climate Cymru yn ymgyrch sydd â’r nod o anfon 50,000 o leisiau o Gymru i COP26 – Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021. Nid ydym yn gofyn i bobl na sefydliadau ymrwymo i hyn, ond i ddweud beth sydd ei hangen arnynt gan ein harweinwyr i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Ein nod yw cael ystod mor eang â phosibl o leisiau, o bob oedran a chefndir, o ardaloedd gwledig a threfol, ac o bob safbwynt gwleidyddol.

Lansiwyd Climate Cymru ar 8 Mawrth 2021 a hyd yn hyn, mae ganddo dros 60 o bartneriaid a thros 20 o lysgenhadon. Mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan grŵp llywio sy'n cynnwys partneriaid a llysgenhadon.

Ymgyrch gan Stop Climate Chaos Cymru (SCCC) ydy hwn. Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn bartner i SCCC ac yn rhedeg y prosiect hwn, felly mae'n gyflogwr i’r Rheolwr Ymgyrch.

Crynodeb o’r Rôl
Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn gweithio gyda phartneriaid, llysgenhadon a busnesau i sicrhau ein bod ni’n cyrraedd ein targed o anfon 50,000 o leisiau amrywiol o Gymru i COP26. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod y lleisiau hynny'n cynrychioli pobl ar draws Cymru ac yn cydlynu presenoldeb Climate Cymru yn COP26 (naill ai'n ddigidol neu'n gorfforol, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID).

Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn parhau i gyfathrebu'n rhagorol ar draws y bartneriaeth a chyda'r cyllidwr, ac yn sicrhau bod gofynion cydnabod, adrodd ariannol ac adrodd naratif yn cael eu bodloni. Byddant yn sicrhau bod gan Climate Cymru etifeddiaeth gref. Dylai’r etifeddiaeth honno gynnwys denu mwy o aelodau i SCCC, a sicrhau bod gan Gymru lobi hinsawdd gref ac amrywiol y tu hwnt i Glasgow.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*