Rheolwr Prosiect Newid

Trosolwg

Rydym am benodi Rheolwr Prosiect Newid a fydd yn gyfrifol am ymgorffori newid a rhagoriaeth rheoli prosiect, trwy'r prosiectau y byddwch yn eu rheoli'n uniongyrchol a Rhaglen Newid Archwilio Cymru...

Cyflogwr: Archwilio Cymru

Cyflog: £25,723 - £31,162

Dyddiad Cau: 21/01/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Hyblyg gyda dewisiadau gweithio clyfrach

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Ydych chi am ein helpu i gyflawni newid sefydliadol yn fwy effeithiol? Nod ein gwaith yw gwella gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru ac rydym yn chwilio am rywun i'n helpu ni i wella hefyd.

Rydym am benodi Rheolwr Prosiect Newid a fydd yn gyfrifol am ymgorffori newid a rhagoriaeth rheoli prosiect, trwy'r prosiectau y byddwch yn eu rheoli'n uniongyrchol a Rhaglen Newid Archwilio Cymru y byddwch yn dylanwadu arnynt. Mae hon yn rôl newydd sbon a byddwch yn helpu i wella aliniad prosiectau corfforaethol â'n huchelgeisiau strategol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymgymryd ag amrywiaeth o waith a fydd yn cynnwys

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)