Rheolwr Gweithrediadau Masnachol

Trosolwg

Byddwch yn ymuno efo Tîm Trwsio, contractwr mewnol Adra, fel uwch reolwr gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw. Tîm Trwsio sy’n cyflawni holl waith cynnal a chadw...

Cyflogwr: Adra

Cyflog: £47,621 - £50,553 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 04/06/2020 (114 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gwynedd, Wales

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248 677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ni yw Adra. Ni yw cymdeithas dai fwyaf Gogledd Cymru. Rydym yn berchen ar ac yn rheoli oddeutu 6,400 o gartrefi ar draws y rhanbarth ac yn darparu gwasanaethau i dros 14,000 o bobl.

Byddwch yn ymuno efo Tîm Trwsio, contractwr mewnol Adra, fel uwch reolwr gan adrodd yn uniongyrchol i'r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynnal a Chadw. Tîm Trwsio sy’n cyflawni holl waith cynnal a chadw ar eiddo gwag Adra ac eiddo lle mae tenantiaid yn byw ynddynt ynghyd ag ymgymryd â gwaith buddsoddi drwy raglen o waith wedi’i gynllunio ymlaen llaw. Rydym yn cyflawni tua 20,000 o waith unigol bob blwyddyn gyda throsiant o £8.5m ac yn cyflogi 130 o staff yn uniongyrchol.

Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd 04 Mehefin 2020

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Recruitment pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais - Cymraeg / Saesneg | Application Form - English / Welsh  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)