Rheolwr Cynllunio a Buddsoddi Asedau

Trosolwg

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau. Mae’r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun buddsoddi...

Cyflogwr: Adra Tai Cyf

Cyflog: £42,408 - £45,427

Dyddiad Cau: 08/04/2021 (8 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Gogledd Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Catrin Jones

Ffôn: 01248677221

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Cynllunio a Buddsoddi Asedau

£42,408 - £45,427 y flwyddyn (+dyfarniad tâl yn yr arfaeth) / Parhaol / Llawn Amser / Gogledd Cymru

Byddwch yn ymuno ag Adran Asedau Adra, yn adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Asedau. Mae’r adran asedau yn rheoli holl faterion yn ymwneud ag eiddo gan gynnwys cynllun buddsoddi, trwsio, cynnal a chadw, cydymffurfio, addasiadau, eiddo masnachol, cyfleusterau swyddfa a thir.

Mae adran asedau Adra ar hyn o bryd yn gweithio ar strategaeth rheoli Asedau 10-mlynedd uchelgeisiol, newydd i wella a thyfu ein busnes ymhellach. Byddwch yn rhan bwysig o gyflawni’r strategaeth hon, gan amlygu meysydd i’w gwella ac yn gweithio ar draws yr adran i gyflawni lefelau uwch o berfformiad ac effeithiolrwydd.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, 8 Ebrill 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*