Rheolwr Cymwysterau (x2)

Trosolwg

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys...

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 03/11/2021 (35 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Adeilad Q2, Lôn Pencarn Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Cymwysterau

Imperial Park, Casnewydd

Contract

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle Rheolwr Cymwysterau tymor penodol ar gael. Mae hon yn swydd amser llawn (37 awr yr wythnos), ond gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys cyfran ran-amser a swydd mewn cyfweliad.

Rydym yn agored i drafod a ellid cyflawni'r rolau hyn o bell.

Bydd y rôl tymor penodol yn rhedeg tan 31 Awst 2024 i gwmpasu gwaith â therfyn amser ychwanegol sy'n gysylltiedig â diwygio cymwysterau. Efallai y bydd posibilrwydd o barhad.

Nodwch a ydych yn gwneud cais i gael eich ystyried ar gyfer yr apwyntiad ar sail secondiad.

Ar hyn o bryd rydym yn rhagweld y bydd y rolau hyn yn gweithio ar gymwysterau newydd i gefnogi meysydd cwricwlwm Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu. Felly, gall y rôl hon apelio yn arbennig at ymgeiswyr sydd â diddordeb yn y meysydd hyn. Fodd bynnag, nid yw arbenigedd yn y meysydd hyn yn rhagofyniad, ac rydym yn annog unrhyw ymgeisydd sydd â'r sgiliau a'r profiad angenrheidiol i wneud cais. Efallai y bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus weithio ar gymwysterau ar draws meysydd cwricwlwm eraill yn ystod oes y prosiect.

Ein nod yw penodi un siaradwr Cymraeg rhugl o'r ymarfer recriwtio hwn.

Cyflog a Budd-daliadau

Band 4 - Amrediad cyflog £39,310 - £47,000 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (ochr yn ochr â gwyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod yn cau swyddfa adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Oriau Gwaith: 37

Cyfarwyddiaeth: Polisi a Diwygio Cymwysterau

Adrodd i: Uwch Reolwr Cymwysterau

Dyddiad cau ceisiadau: 10am, 3 Tachwedd 2021

Cyfweliadau: Cynhelir y rhain ar-lein yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 22 Tachwedd 2021

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*