Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo

Trosolwg

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cyfleusterau ac Eiddo i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol pum mlynedd.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £27,741 - £31,346 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 21/05/2021 (8 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo (Contract Tymor Penodol)

Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym nawr yn chwilio am Reolwr Cyfleusterau ac Eiddo i ymuno â ni yn llawn amser ar gyfer contract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £27,741 - £31,346 y flwyddyn
- Gweithio o swyddfeydd anhygoel ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri

Dyma'r rôl ddelfrydol i chwarae rhan allweddol wrth gynnal a chadw ein hamgylchedd syfrdanol.

Byddwch yn cael cyfle i helpu i warchod a diogelu harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Eryri, fel y gellir ei fwynhau am genedlaethau lawer i ddod.

Y Rôl

Fel Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo, byddwch yn gweithio o fewn tîm bach sy'n gyfrifol am ein hadeiladau a'n safleoedd a'r gwaith cynnal a chadw cysylltiedig.

Mae ein hystâd yn amrywio o adeiladau rhestredig i safleoedd eiconig, canolfannau gwybodaeth i dwristiaid, meysydd parcio a chyfleusterau amrywiol yn ogystal â choetiroedd a thiroedd amwynder. Byddwch yn darparu cefnogaeth dechnegol allweddol i brosiectau ac atgyweiriadau ac yn helpu i gyflawni'r Cynllun Rheoli Asedau.

Amdanoch chi

Er mwyn cael eich ystyried yn Rheolwr Cyfleusterau ac Eiddo, bydd angen:

- Y gallu i gyfathrebu'n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ar lafar ac yn ysgrifenedig
- Profiad ar lefel dechnegol mewn cynnal a chadw ac atgyweirio eiddo
- Profiad o redeg mân gontractau gwaith a rheoli prosiectau
- Gradd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn adeiladu a / neu arolygu (neu bwnc perthnasol arall) neu brofiad ymarferol helaeth mewn rheoli asedau a / neu eiddo
- Gwybodaeth ymarferol o faterion yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch sy'n berthnasol i reoli eiddo
- Y gallu i gynnal arolygon a chynhyrchu lluniadau gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol
- Y gallu i gynnal arolygon cyflwr, paratoi amcangyfrifon ac ysgrifennu manylebau gwaith ar gyfer gwaith adeiladu
- Y gallu i reoli contractau yn ddiogel
- Trwydded yrru ddilys

Y dyddiad cau ar gyfer y rôl hon yw 10.00yb, dydd Gwener 21 Mai 2021.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Eiddo, Swyddog Cynnal a Chadw Eiddo, Swyddog Cyfleusterau, Swyddog Gwasanaethau Eiddo, Cydlynydd Cynnal a Chadw, neu Swyddog Cynnal a Chadw.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*