Swyddog Prosiect (Tech Tyfu)

Trosolwg

Gweithredu’r prosiect Hwb Tech Tyfu, rheoli’r cyfleuster o ddydd i ddydd a gwireddu deilliannau’r prosiect

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £24,608 - £27,069

Dyddiad Cau: 05/05/2021 (8 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

M-SParc

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Luke Tyler

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rhedeg y prosiect: Cymryd cyfrifoldeb am, a chyfrannu at, brosiectau a thasgau a neilltuwyd fel rhan o’r Hwb a’r prosiect Tech Tyfu ehangach gan weithredu gweithgareddau yn ôl yr angen
Llwyfannau digidol: Gweithio'n annibynnol a chyda contractwyr i weithredu gosodiad ac ymarferoldeb seilwaith digidol, casglu a dadansoddi data sy'n ymwneud â'r ffermydd fertigol
Cyfleusterau prosiect: Goruchwylio rhedeg y cyfleuster Hwb Tech Tyfu o ddydd i ddydd, gan gynnwys rheoli offer a chyflawni tasgau gweithredol.
Ymchwil: Cefnogi'r tîm Rheoli i nodi cyfleoedd ymchwil, tendro a chyfleoedd cyllido a chyfrannu at baratoi'r gwaith hwn.
Ymgysylltu: Gweithio gyda staff y prosiect i ledaenu canlyniadau’r prosiect trwy gyhoeddiadau, ymgysylltu â'r cyhoedd a gweithgareddau allgymorth.
Cynrychioli’r cwmni: Cynrychioli'r cwmni yn ôl y galw dros sianeli cyfryngau cymdeithasol gan hyrwyddo Menter Môn yn rhagweithiol; ei waith, ei nodau a'i amcanion.
Adrodd ar y prosiect: Paratoi a chyflwyno adroddiadau i uwch reolwyr a chyllidwyr prosiect yn ôl yr angen, i gynnwys dangosyddion gwybodaeth ariannol a pherfformiad yn ôl yr angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad - Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth Cefndirol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Background Information  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)