Rheolwr Prosiect Canfod y Gân

Trosolwg

Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi sicrhau cyllid o gronfa ‘Spirit of 2012’ ar gyfer prosiect newydd cyffrous, Canfod y Gân, fydd yn dod â phobl sydd ag anableddau a phobl heb anabledd ynghyd...

Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias

Cyflog: £22,000 - £23,340 (pro-rata)

Dyddiad Cau: 15/01/2019 (156 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa CGWM Galeri Caernarfon, Doc Victoria Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 1SQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Meinir Llwyd Roberts - Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias

Ffôn: 01286 685230 / 07967274617

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swydd: Rheolwr Prosiect Canfod y Gân

Mae Canolfan Gerdd William Mathias wedi sicrhau cyllid o gronfa ‘Spirit of 2012’ ar gyfer prosiect newydd cyffrous, Canfod y Gân, fydd yn dod â phobl sydd ag anableddau a phobl heb anabledd ynghyd i greu cerddoriaeth gyda’r nôd o wella lles a iechyd meddwl. Bydd sesiynau cerdd yn cael eu cynnal bob pythefnos yn ardal Caernarfon, Pwllheli a Harlech a bydd nifer o berfformiadau a digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal ledled Cymru. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn brwdfrydig a threfnus sydd â’r gallu i ysbrydoli eraill, i reoli’r prosiect.

Hyd Cytundeb: I ddechrau yn gynnar yn 2019 tan ddyddiad cwblhau y prosiect (30.11.2021)

Oriau: 22.5 awr yr wythnos. Amserlen waith i’w chadarnhau ond bydd yn cynnwys gweithio rhai gyda’r nosau gan bod disgwyl i’r Rheolwr Prosiect fynychu’r sesiynau a gynhelir bob pythefnos yn y tair ardal. Bydd gofyn gweithio ar benwythnosau yn achlysurol yn ogystal.

Cyflog: £22,000 - £23,340 (pro-rata) felly £13,200 - £14,004 am 22.5awr yr wythnos (Cynllun pensiwn gyda chyfraniad o 5% gan y Cyflogwr)

Cyflogwr: Canolfan Gerdd William Mathias

Lleoliad: Swyddfa CGWM yn Galeri Caernarfon. Bydd angen teithio i’r sesiynau rheolaidd a gweithgareddau a chyfarfodydd amrywiol eraill (telir costau teithio am unrhyw deithio busnes sydd yn ychwanegol i’r commute arferol)

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 10am dydd Mawrth 15fed o Ionawr. Cyfweliadau Dydd Gwener 18fed o Ionawr.

Sut i ymgeisio: Cais drwy CV a llythyr yn nodi profiad a rhesymau dros wneud cais ynghyd ag enwau dau ganolwr (un yn gyflogwr neu gyn-gyflogwr) at:

Meinir Llwyd Roberts, Cyfarwyddwr Canolfan Gerdd William Mathias, Galeri,
Caernarfon,
Gwynedd
LL55 1SQ.

meinir@cgwm.org.uk

Gan ein bod yn y broses o newid darparwr ebyst ddechrau Ionawr gofynnwn i chi gopio swyddicgwm@gmail.com yn ogystal â meinir@cgwm.org.uk i mewn i’r ebost os yn anfon cais dros ebost os gwelwch yn dda.

Am fanylion ychwanegol neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Meinir Llwyd Roberts ar 01286 685230 / 07967274617 meinir@cgwm.org.uk

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)