Prif Swyddog Menter Iaith Casnewydd

Trosolwg

Dyma gyfle gwych i unigolyn uchelgeisiol ymuno â ni yma yng Nghasnewydd wrth i'r Gymraeg ffynnu o fewn ein cymunedau a chyfle gwirioneddol i wneud gwahaniaeth arwyddocaol i gyrraedd miliwn o siaradwyr

Cyflogwr: Menter Iaith Casnewydd

Cyflog: £28,000 - £30,000

Dyddiad Cau: 30/03/2020 (3 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Casnewydd Casnewydd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elin Maher

Ffôn: 07970304219

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Y mae Menter Iaith Casnewydd yn gwmni cymunedol nid er elw ac yn elusen gofrestredig, sy’n bodoli i hybu’r defnydd o’r Gymraeg ac sydd â’r nod o gyfrannu at gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn gymunedol, cefnogi rhwydweithiau cymdeithasol y Gymraeg a chynyddu statws y Gymraeg ym mhob sector o fewn Dinas a Sir Casnewydd a thu hwnt.

Pwrpas y Swydd
Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am reoli holl weithgarwch y Fenter, dan oruchwyliaeth y pwyllgor rheoli ac am arwain staff a thîm o wirfoddolwyr. Bydd yn gyfrifol am roi cynllun gweithredu Menter Iaith Casnewydd ar waith a bydd pwyslais amlwg ar weithredu mewn partneriaeth gyda chyrff lleol, rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn sicrhau gweld y Gymraeg yn datblygu fel iaith gymunedol a chymdeithasol yn yr ardal.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Prif Swyddog Menter iaith Casnewydd Mawrth 2020  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Swydd Prif Swyddog Menter Iaith Casnewydd 2020  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)