Prif Swyddog Croesi'r Bont De Ddwyrain Cymru

Trosolwg

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o wybodaeth. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. **Cytundeb hyd 31.12.2020 - ystyrir secondiadau ar gyfer y swydd hon.**

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM 25-28 £27,905 - £30,507

Dyddiad Cau: 26/01/2020 (249 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

De Ddwyrain Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lou Stevens Jones

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Lou Stevens-Jones

Rheolwr Croesi'r Bont

01970 639639

lou.stevens.jones@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Dyddiad cau: 11.55yh 26.01.2020

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar 30.01.2020 yn swyddfa Caerdydd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)