Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Trosolwg

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Cyflogwr: Cymwysterau Cymru

Cyflog: £48,650 - £58,185

Dyddiad Cau: 03/06/2019 (78 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Cymwysterau Cymru Q2, Parc Imperial Casnewydd, Casnewydd, Cymru NP10 8AR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Cymwysterau Cymru

Parhaol, amser llawn. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad

Band 5 – ystod cyflog £48,650 - £58,185

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, rydym yn diogelu dysgwyr ac yn ennyn hyder y cyhoedd. Rydym yn diwygio cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn ein helpu i lywio newid ym myd addysg.

A allai eich sgiliau a'ch profiad chi ein helpu i ddatblygu ein gwaith ymgysylltu corfforaethol i lefel newydd uchelgeisiol? Ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth neu wneud cais.

Dyddiad cau: 3 Mehefin 2019 – hanner dydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*